Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Piaty ročník ESET Science Award pozná laureátky a laureátov ocenenia

VEDA NA DOSAH

Výnimočnou osobnosťou vedy na Slovensku sa stal Igor Lacík z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied.

Laureáti ESET Science Award 2023. Foto: Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

Laureáti ESET Science Award 2023. Foto: Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

Medzinárodná komisia na čele s nobelovcom Michelom Mayorom vybrala vo štvrtok 12. októbra 2023 na základe komplexného hodnotiaceho procesu tohtoročné laureátky a laureátov ocenenia ESET Science Award.

Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa stal Igor Lacík, pôsobiaci v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (Úpo SAV), kde sa jemu a jeho tímu darí nachádzať využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Výnimočnou osobnosťou vedy do 35 rokov sa stal Matej Baláž z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied (ÚGT SAV) v Košiciach, ktorý sa venuje takzvanej mechanochémii (teda chémii bez rozpúšťadiel). Prvenstvo v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania obhájila Daniela Ostatníková, prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume venuje príčinám vzniku autizmu.

Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú či pedagogickú činnosť, ktorá má presah aj do iných oblastí života.

V medzinárodnej komisii sa stretol americký astrofyzik aj český biochemik

Do medzinárodnej komisie po boku astrofyzika a nositeľa Nobelovej ceny Michela Mayora zasadla aj Anne Leriche, výskumná pracovníčka a profesorka, Maria Grazia Valsecchi, onkologička pôsobiaca v Taliansku, Dominique Bonvin, profesor pôsobiaci vo Švajčiarsku, a Jan Konvalinka, český biochemik.

Predseda medzinárodnej komisie Michel Mayor, ktorý na slávnostnom galavečere odovzdal ocenenie v hlavnej kategórii, po finálnom zasadnutí komisie ocenil potenciál vedy na Slovensku: „Gratulujem všetkým laureátkam a laureátom ocenenia ESET Science Award, ako aj všetkým finalistkám a finalistom, ktorí nám ukázali, že Slovensko je domovom veľkých vedeckých talentov. Dnes oslavujeme nielen ich prácu, ale aj nádej a možnosti, ktoré veda prináša nám všetkým. Pripomínajú nám, že veda je cesta bez konca a jej potenciál nepozná hranice. Ich vášeň, tvrdá práca a oddanosť sú inšpiráciou pre nás všetkých.“

O laureátke v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodla komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. Laureátky a laureáti všetkých troch kategórií boli vybraní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie sa do medzinárodných vedeckých projektov, ale aj komunikácia a popularizácia vedeckých poznatkov, spolupráca s inými vedeckými odbormi a ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov.

„Ocenenie ESET Science Award je náš spôsob, ako vyjadriť uznanie mimoriadnym vedeckým osobnostiam. Téma Veda bez hraníc zdôrazňuje potrebu medzinárodných spoluprác, výmeny poznatkov a otvorený prístup k vedeckým objavom bez ohľadu na geografické či interdisciplinárne hranice. Tohtoročné laureátky a laureáti nám prostredníctvom svojej práce dokazujú, že vedecký výskum je univerzálnym jazykom, ktorý prekonáva hranice. Ich prínos svedčí o význame vedy pre spoločnosť a o tom, akým spôsobom dokáže napĺňať životy nás všetkých,“ vysvetlil Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Svojho favorita si prostredníctvom hlasovania v Cene verejnosti 2023 vybrala aj slovenská verejnosť. Najviac hlasov získala prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu pôsobenia hormónov a ich úloh pri zvládaní záťaže v stresových situáciách. Rovnako skúma úlohu hormónov pri vzniku a priebehu duševných porúch. Jej tímu sa podarilo objasniť, že vysoké koncentrácie stresového hormónu aldosterónu ovplyvňujú funkcie mozgu a v konečnom dôsledku je tento hormón dôležitý pri vzniku a priebehu depresívnej poruchy.

Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú či pedagogickú činnosť. Foto: Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú či pedagogickú činnosť. Foto: Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

Igor Lacík a využitie polymérov v liečbe cukrovky

Ing. Igor Lacík, DrSc., laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied, kde spolu so svojím tímom nachádza využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Obalením transplantovaných ostrovčekov polymérmi sa darí regulovať tvorbu inzulínu a zároveň ich chrániť pred imunitným systémom. Nastaviť krehký systém v ľudskom tele nie je jednoduché. Tento typ liečby môže v budúcnosti znamenať prevratnú zmenu v živote diabetických pacientov, u ktorých zlyhávajú súčasné možnosti kontroly hladiny cukru, aj u rizikových pacientov, ako sú tehotné ženy a deti. Okrem pomoci diabetikom sa jeho tím zameriava na syntézu vodorozpustných polymérov. Tá bola doteraz pre svet veľkou neznámou, až kým sa jej nezačali venovať slovenskí vedci. Pre obe témy patrí tím Igora Lacíka k medzinárodne rešpektovaným skupinám.

Matej Baláž a chémia bez rozpúšťadiel

RNDr. Matej Baláž, PhD., laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov, pôsobí v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Vo svojom výskume sa venuje chémii bez rozpúšťadiel, takzvanej mechanochémii, využívajúcej mechanickú energiu dodávanú formou mletia. Pomocou mechanochémie zhodnocuje biomasu a odpady či pripravuje nanomateriály využiteľné napríklad na konverziu energie alebo v biomedicíne. Vedeckú kariéru odštartoval výskumom mechanochemického zhodnotenia vaječnej škrupiny, neskôr sa zameral na odpady všeobecne. Okrem toho objavil biomechanochemickú syntézu strieborných nanočastíc a možnosť mechanochemicky pripraviť sulfidy medi za niekoľko sekúnd. Je prvým Slovákom, ktorý je členom prestížnej Young Academy of Europe.

Daniela Ostatníková a výskum príčin autizmu

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., laureátka kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania, je prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckej práci dlhodobo skúma vplyv pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví. V posledných pätnástich rokoch sa zameriava na výskum príčin vzniku autizmu. Vybudovala Akademické centrum výskumu autizmu, ktoré na základe interdisciplinárnej spolupráce poskytuje rodičom a odborníkom, zaoberajúcim sa poruchami autistického spektra, kvalitné služby na poli skríningu, diagnostiky, vzdelávania a výskumu. Profesorka Ostatníková je nielen priekopníčkou osvety o autizme na Slovensku, ale podieľala sa aj na tvorbe legislatívy, ktorá zaviedla štandardné postupy na včasné diagnostikovanie a liečbu tohto neurovývinového ochorenia.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Za necelých 12 rokov úspešnej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk.

O spoločnosti ESET

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. Vďaka riešeniam chrániacim koncové a mobilné zariadenia a servery, šifrovaniu a dvojfaktorovej autentifikácii umožňuje firmám a organizáciám využívať plný potenciál ich technológií. ESET drží rekord v počte VB100 ocenení, ktoré udeľuje vysoko rešpektovaná nezávislá britská testovacia organizácia Virus Bulletin. Týždenník Trend šesť ráz ocenil ESET titulom Firma roka.

ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky má v Prahe, nemeckom Jene a Mníchove, anglickom Bournemouthe, americkom San Diegu, Toronte, Buenos Aires a Argentíne, v Sydney v Austrálii, Singapure a japonskom Tokiu. Výskumné a vývojové centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.

Zdroj: TS Seesame
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky