Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme mená nových laureátov a laureátok ocenenia ESET Science Award

VEDA NA DOSAH

Profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra SAV prevzala cenu hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku.

Ocenení na javisku.

Laureáti ESET Science Award 2022. Zdroj: Foto Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

V piatok 14. októbra 2022 Nadácia ESET už po štvrtý raz slávnostne vyhlásila laureátov a laureátky ESET Science Award, ocenenia pre vedecké a pedagogické osobnosti za ich vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. Aj tento rok o laureátoch rozhodovala medzinárodná komisia, ktorej predsedala nositeľka Nobelovej ceny biochemička Ada Yonathová.

„Som rada, že medzi finalistami a finalistkami ocenenia je mnoho nadaných osobností. Všetkým prajem, aby boli za svoju zvedavosť ocenení, pretože práve tá posúva hranice poznania,“ zhodnotila zasadnutie medzinárodnej komisie Yonathová.

Ocenení v troch kategóriách

Laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa stala profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá skúma, ako sa nádorové bunky prispôsobujú nepriaznivým podmienkam a ako získavajú agresívne vlastnosti, ktoré podporujú progresiu rakoviny.

Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov sa stal Miroslav Almáši z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa využitím pórovitých materiálov v oblastiach uskladnenia energie, v biomedicíne a environmentálnej problematike.

Laureát kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania Ľubomír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a venuje sa odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.

Príbehy žien a ich vedeckého poznania

Témou tohtoročného slávnostného galavečera bol príbeh ženy vo vede. „Táto téma je nám blízka. Ako softvérová spoločnosť sa snažíme zvyšovať podiel žien vo firme aj v celom odvetví. Som presvedčený, že diverzita je pre inovácie a progres nevyhnutná v akejkoľvek oblasti. Ľudia s odlišnými názormi pochádzajúci z rôznych prostredí prinášajú rozličné pohľady na akékoľvek výzvy, ktorým ako ľudstvo čelíme, vrátane veľkých vedeckých otázok. Aj z tohto dôvodu je úloha žien nielen vo vede nenahraditeľná,“ vysvetlil Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Príbeh ženy vo vede v programe večera umelecky stvárnili osobnosti z umeleckého sveta ako Eva Matejková, Táňa Pauhofová, Tamara Kramár či Celeste Buckingham.

Na slávnostnom galavečere sa zúčastnila aj medzinárodná komisia, ktorá vyberala laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Členmi medzinárodnej komisie boli okrem profesorky Ady Yonathovej aj nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaffová, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury Gogotsi, holandský onkológ a výskumník Rob Pieters a nemecký časticový fyzik Manfred Lindner. Na galavečer pozvali aj špeciálneho hosťa, zakladateľa svetového festivalu STARMUS a známeho astrofyzika Garika Israeliana.

Víťazka Ceny verejnosti

Laureáta v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vybrala komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. Laureátov všetkých troch kategórií vyberali na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia vedeckých poznatkov, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

Svoju favoritku si vybrala aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania Cena verejnosti 2022. Slovenskú verejnosť najviac zaujala mikrobiologička Miroslava Kačániová, ktorá pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.

Zdroj: Foto Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

Zdroj: Foto Linda Kisková Bohušová/ESET Science Award

Prečítajte si viac o ocenených špičkových vedcoch

Silvia Pastoreková, laureátka kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Silvia Pastoreková pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom mechanizmov, ktorými sa nádorové bunky prispôsobujú nedostatku kyslíka, a skúma možnosti ich využitia v diagnostike a liečbe rakoviny. V spolupráci so širším tímom objavila bielkovinu, ktorá sa nachádza na povrchu nádorových buniek, ale zdravé bunky ju nemajú. Na základe genetickej informácie bola táto bielkovina zaradená do rodiny karbonických anhydráz a dostala názov CA9. Pomocou protilátky proti CA9, ktorú Silvia Pastoreková pripravila, tím oxfordských vedcov Adriana L. Harrisa a terajšieho nositeľa Nobelovej ceny Petra J. Ratcliffa ukázal, že CA9 sa v nádorových bunkách tvorí pri nedostatku kyslíka – hypoxii.

Výskum slovenského tímu následne viedol k získaniu originálnych poznatkov o úlohe CA9 v adaptácii nádorových buniek na hypoxiu pomocou zmien v metabolizme a schopnosti tvoriť metastázy. V spolupráci s klinickými onkológmi ukázali, že CA9 sa nachádza na nádoroch z rôznych typov tkanív. Objav CA9 je významným prínosom k výskumu mechanizmov vzniku a progresie rakoviny. Silvia Pastoreková spoločne so svojím tímom vyvinula unikátne protilátky, ktoré túto bielkovinu dokážu v nádorovom tkanive rozpoznať. Používajú sa na diagnostiku rakoviny a detekciu pokročilejších nádorov. V súčasnosti sú vo vývoji už aj ako liečivá.

Viac informácií o Silvii Pastorekovej nájdete na stránke ESET Science Award.

Miroslav Almáši, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

Miroslav Almáši pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa príprave nových pórovitých materiálov. Jedným z možných využití ich výskumu je absorpcia ťažkých kovov. Podobne dokážu z vôd vychytávať aj iné molekuly, napríklad antibiotiká a liečivá, ktoré sa nedajú z vody jednoducho odstrániť a môžu mať negatívne následky pre zdravie.

Ďalším dôležitým využitím pórovitých materiálov je absorpcia oxidu uhličitého z ovzdušia a jeho uskladnenie. Výskum Miroslava Almášiho a jeho tímu by sa dal využiť na filtrovanie vzduchu z prostredia. Pórovité materiály by z neho mohli zachytávať molekuly CO2, ktoré by sa potom mohli premeniť napríklad na metanol na ďalšie využitie v priemysle. Ďalšia oblasť výskumu sa zaoberá uskladnením vodíka ako ekologického paliva budúcnosti pre motorové vozidlá. Skúma aj takzvaný drug delivery systém, teda podávanie liečiv s dlhodobým uvoľňovaním, napríklad ako pri vitamíne C s 24-hodinovým uvoľňovaním. Povrch pórovitých materiálov sa dá modifikovať tak, aby sa liečivo začalo uvoľňovať po pôsobení UV žiarenia, určitej teploty, pH či iného stimulu pri liečbe protizápalových alebo onkologických ochorení a ochorenia COVID-19.

Viac informácií o Miroslavovi Almášim nájdete na stránke ESET Science Award.

Ľubomír Tomáška, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Profesor Ľubomír Tomáška vedie spoločne s profesorom Jozefom Nosekom laboratórium Katedier genetiky a biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde sa s kolektívom vedeckých pracovníkov a študentov zaoberajú identifikáciou mechanizmov zabezpečujúcich komunikáciu jednotlivých častí našich buniek. Ich hlavným cieľom je zistiť, ako sú molekuly DNA v chromozómoch, konkrétne ich koncové úseky (takzvané teloméry), chránené pred poškodením, ktoré by malo pre bunku fatálne následky. Študujú aj to, ako mitochondrie, energetické centrá buniek, komunikujú s ostatnými časťami bunky.

Dobrý učiteľ podľa profesora Tomášku by mal byť kompetentný odborník a didaktik, mal by byť osobnosťou s morálnou integritou, mal by disponovať nákazlivým optimizmom a radosťou z učenia, empatiou a srdečnosťou vo vzťahu k študentom i svojim kolegom. Kvalita školstva sa podľa jeho názoru odvíja primárne od kvality učiteľov. Medzi ocenenia jeho pedagogickej práce profesor Tomáška zaraďuje potešenie z dobrých a provokatívnych otázok študentov na prednáškach a seminároch, keď sú iniciátormi zaujímavej polemiky alebo keď majú zaujímavé nekonformné nápady, ako možno riešiť nejaký experimentálny problém. Ultimátnym úspechom učiteľa sú preňho úspechy študentov, s ktorými mal možnosť spolupracovať.

Viac informácií o Ľubomírovi Tomáškovi nájdete na stránke ESET Science Award.

Zdroj: Eset Science Award

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky