Značka: Daniela Ostatníková

Čo priniesol rok 2021 vo vede na Slovensku?

Piati vedci hovorili o úspechoch slovenskej vedy v uplynulom roku.

| Marta Bartošovičová

PODCAST: Je oxytocín nádej pre autistov?

Odkedy sa autizmus vyskytuje? Má nejaké prepojenie s očkovaním? Stúpa počet autistov? Koho najviac postihuje?

| Lenka Dudlák Sidorová
03Dec
On-linová klubovňa : Autizmus, celospoločenská výzva
Prednáška | celé Slovensko

Autizmus, celospoločenská výzva

On-linová klubovňa : Autizmus, celospoločenská výzva V ostatných desaťročiach stúpa výskyt autistických porúch, prednáška poskytne možné vysvetlenia nárastu tejto neurovývinovej...

Autizmus – výzva pre spoločnosť

Autizmus je celospoločenský problém. Patrí k neurovývinovým ochoreniam a tieto spolu s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ku ktorým patrí napríklad demencia, sú...

| Marta Bartošovičová

Video: Autizmus – výzva pre spoločnosť

Vo februárovej Vedeckej kaviarni sme diskutovali o autizme ako o vážnej neurovývinovej poruche, ktorej výskyt za posledné desaťročia celosvetovo dramaticky stúpa....

| VEDA NA DOSAH
28Feb
CVTI SR, Prednáška | Bratislava

Veda v CENTRE: Autizmus výzva pre spoločnosť (2019-02)

Prednáška Autizmus výzva pre spoločnosť Hosť: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prednostka Fyziologického ústavu LF UK 28. február 2019 o...

Prof. Daniela Ostatníková: Autizmus sa môže prejaviť u každého dieťaťa inak

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., je významná a medzinárodne uznávaná vedkyňa, lekárka a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie,...

| Marta Bartošovičová

„Rain woman“ nebude?

Nie všetci sme zvedaví, a preto vedcov nie je tak veľa, hovorí prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prorektorka pre medzinárodné...

| VEDA NA DOSAH