Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

„Otvorí oči“ podnikateľom. Pohľad bude smerovať k akademickým pracoviskám

VEDA NA DOSAH

Konferencia COINTT je tradičným odborným podujatím konferenčnej jesene. Na programovú štruktúru sa však myslí už začiatkom leta.

Pohľad na sošku - Cenu za transfer technológií na Slovensku (evokuje dizajnovo moderný lampášik). Foto: CVTI SR

Cena za transfer technológií na Slovensku. Foto: CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) pozná tematické zameranie odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou o ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 (COINTT 2022) „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk.

Aktuálne o zjednodušení komunikácie

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou podeliť sa o to najaktuálnejšie z daných oblastí.

Tohtoročný COINTT zacieli na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

 „V jednotlivých programových vstupoch budeme hľadať odpovede na otázky: V čom je open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva? Ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách? Aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú? Ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor? Akú úlohu má zohrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR ako celonárodné pracovisko? A akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách?“ upresnila programové zameranie konferencie Želmíra Gerová z CVTI SR.

Tradičné ocenenie s tradičným významom  

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Tento rok  sa udeľovanie cien plánuje počas slávnostného večera.

Organizátori pripomínajú, že hlavnou motiváciou k oceňovaniu je ďalšia motivácia. Motivácia akademického prostredia, vedy a výskumu k aktívnemu prístupu k procesu transferu technológií. V reči podnikania, ich výskum, ich inovácie sa vďaka ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii stávajú tým, čo „predáva.“

Premiéra výlučne v prezenčnej forme konferencie

COINTT 2022 sa bude konať 18. až 19. októbra 2022. Hostiť ho budú priestory bratislavského hotela Saffron a po prvý raz sa konferencia uskutoční len ako takzvané in-site podujatie, čiže výlučne v prezenčnej forme. Ako každý rok základnú programovú štruktúru budú tvoriť tri zložky: TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION.

REGISTRUJTE SA už teraz na www.cointt.sk.

Organizátorom podujatia je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s., a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR s účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II./Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk

Zdroj: TS CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky