Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podpis zmluvy o pridružení Slovenska k Európskej vesmírnej agentúre je pre našu krajinu významný míľnik

VEDA NA DOSAH

Na Slovensku máme veľké množstvo ľudí a projektov, ktoré môžu prispieť k výskumu vesmírnej fyziky a astronautiky.

BepiColombo pri Venuši, Zdroj: ESA, JAXA

Prelet európsko-japonskej vesmírnej sondy BepiColombo pri Venuši v roku 2020. Zdroj: ESA, JAXA

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis podpísal zmluvu o pridružení Slovenskej republiky k Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Udialo sa to v jej sídle v Holandsku 14. júna 2022. Status pridruženého člena ESA prinesie Slovenskej republike možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov, posilnenie nášho výskumného potenciálu a nové možnosti pre slovenské firmy. Tie sa budú môcť zapojiť do transformácie ekonomiky a získajú tak možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA.

„Nielen pre vedu a výskum, ale aj z pohľadu ekonomického prínosu ide o významný míľnik pre Slovensko. Nové kontakty a spolupráce prinesú možnosť zapojiť sa do jedného z najperspektívnejších odvetví súčasnosti a budúcnosti. Na Slovensku máme veľké množstvo ľudí a projektov, ktoré už dnes majú veľký globálny potenciál a môžu prispieť k výskumu vesmírnej fyziky a astronautiky,“ povedal Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Slovensko tak v praxi získa nové kontrakty pre slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu, bude môcť spolupracovať na vesmírnom výskume a participovať na programoch ESA, bude mať možnosť sa priamo zapájať do tendrov a výziev ESA či dodávateľských reťazcov. Prinesie to aj pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu slovenským startupom, malým a stredným podnikom.

Európska vesmírna agentúra (ESA) vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010 a dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku.

Podľa informácií Národnej rady SR  na účel zintenzívnenia spolupráce Slovenska s agentúrou ESA, čo bol nevyhnutný predpoklad plynulého prechodu do pridruženého členstva, bol schválený finančný príspevok do ESA vo výške 4,5 milióna eur ročne. Možnosti pre slovenský vesmírny sektor sa rozšíria aj vďaka aktivitám a medzinárodným kontaktom Slovenskej vesmírnej kancelárie. Podľa verejne dostupnej Zmluvy o združení prostriedkov v Centrálnom registri zmlúv majú v období rokov 2021 2023 ročné náklady na jej prevádzku predstavovať 185 600 eur .

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR, NR SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky