Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Októbrová Vedecká cukráreň bude o ochrane bociana bieleho

VEDA NA DOSAH

Bocian biely je najznámejší vtáčí druh, ktorého významná časť života sa viaže na človekom ovplyvnenú krajinu.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany! Prednášajúci: Mgr. Ján Gúgh, PhD.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Bocian biely je najznámejší vtáčí druh, ktorého významná časť života sa viaže práve na kultúrnu, človekom ovplyvnenú krajinu. Vďaka svojej obľúbenosti sa napokon u nás stal vlajkovým druhom pre rozvoj občianskej vedy. Do výskumu a sledovania populácie bociana bieleho sa zapájajú nielen odborníci, no i široká verejnosť.

O život bocianov sa dnes zaujíma množstvo ľudí. Aj vďaka nim môžu odborníci v spolupráci s distribučnými spoločnosťami zavádzať efektívne a potrebné opatrenia na ochranu a manažment konkrétnych ohrozených hniezd. Popri plošnom monitoringu populácie sa realizuje tiež krúžkovanie za účelom získavania zaujímavých poznatkov o hniezdení, veku a migrácii bocianov. Svoje miesto v rámci výskumu migrácie bociana bieleho má aj telemetria, pomocou ktorej odborníci získavajú fascinujúce dáta o pohybe a zimovaní bocianov.

V neposlednom rade je bocian biely inšpiráciou i pre environmentálnu výchovu. V rámci ekovýchovného programu Bocian, o ktorom bude reč i v súvislosti s októbrovým Medzinárodným týždňom otvorenej vedy, vzniká viacero aktivít pre školy po celom Slovensku. Občianska veda je významnou súčasťou systému otvorenej vedy, pretože prepája svet výskumu s každodenným životom. Vedcom umožňuje zozbierať dáta, ktoré by bez pomoci verejnosti získali len ťažko, a laickým účastníkom projektov prináša príležitosť naučiť sa niečo nové, spoznať vedecké metódy a pomáhať v oblasti, ktorá je im blízka.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 10. 10. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Mgr. Ján Gúgh, PhD., sa zaoberá ochranou a výskumom vodného vtáctva, revitalizáciou a manažmentom chránených území, realizáciou programu monitoringu a výskumu vtáctva. Konkrétne sa venuje výskumu migrácie vybraných druhov vtákov využitím telemetrie. V súčasnosti koordinuje a zúčastňuje sa na riešení projektov Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku (LIFE NAT/SK/000488), Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku (LIFE NAT/SK/000079) a Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie na východnom Slovensku (LIFE NAT/SK/000395).

Pozrite si
Konzoly elektrických vedení typu 22 kV

Pozor, elektrina!

| VEDA NA DOSAH

Čo je Vedecká cukráreň?
Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá asi 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky