Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

ESET Science Award: Ocenili výskum neutrín, vývoj alternatívy kovov aj hľadanie liečby neplodnosti

VEDA NA DOSAH

Medzinárodná komisia ESET Science Award na čele s nobelistom Kipom Thornom vybrala tohtoročných laureátov ocenenia. Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy sa stal Fedor Šimkovic, ktorý skúma vlastnosti neutrín.

Profesor RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. získal ESET Science Award  v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Zdroj: Linda Kisková Bohušová, Eset Science Award

Profesor RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. získal ESET Science Award v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Zdroj: Linda Kisková Bohušová, Eset Science Award

V kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Fedor Šimkovic, v kategórii výnimočný mladý vedec do 35 rokov je laureátom Tamás Csanádi a Ivan Varga sa stal laureátom kategórie výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Cieľom ocenenia ESET Science Award je vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedeckovýskumnom priestore. Laureátov vedeckých kategórií výnimočná osobnosť slovenskej vedy a výnimočný mladý vedec do 35 rokov vybrala medzinárodná komisia na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria napríklad aktuálne vedeckovýskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie sa do medzinárodných vedeckých projektov, komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov.  

Fedor Šimkovic, laureát kategórie výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Profesor RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie tím zložený z mladých vedcov a doktorandov. V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele.

Vo svojom výskume využíva atómové jadrá ako laboratórium na štúdium fundamentálnych vlastností neutrín. Svojimi aktivitami pokrýva oblasti atómovej fyziky, jadrovej fyziky a fyziky častíc s expanziou do astrofyziky. Tieto oblasti výskumu sú prepojené unikátnym procesom bezneutrínového dvojitého beta rozpadu jadier (0vββ), ktorý doposiaľ nebol pozorovaný a je predmetom obrovského záujmu vedeckej spoločnosti. Jeho cieľom je komplexný teoretický opis tohto procesu v spojitosti s problematikou teórií veľkého zjednotenia, štruktúrou jadier a atómov.

V portfóliu Fedora Šimkovica je aj množstvo medzinárodných spoluprác. Väčšinu vedeckých kontaktov nadobudol počas pobytov na Karls-Eberhard Univerzite v Tübingene. Veľmi cenná je pre neho spolupráca s medzinárodným ústavom v Dubne a s Ústavom technickej a experimentálnej fyziky ČVUT v Prahe. Publikoval mnoho článkov so svojimi zahraničnými kolegami napríklad z Caltechu, Univerzity v Ioannine, Univerzity vo Valparaiso, University College v Londýne, z ústavu v ITEP v Moskve a s mnohými ďalšími.

Posledných 7 rokov je jedným z hlavných organizátorov internacionálnych Letných škôl Bruna Pontecorva v oblasti fyziky neutrín, na ktorých prednášajú uznávaní vedci.

MSc. Tamás Csanádi, PhD., ocenený ESET Science Award v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov, Foto: Linda Kisková Bohušová, Eset Science Award

MSc. Tamás Csanádi, PhD. ocenený ESET Science Award v kategórii výnimočný mladý vedec do 35 rokov, Foto: Linda Kisková Bohušová, Eset Science Award

Tamás Csanádi, laureát kategórie výnimočný mladý vedec do 35 rokov

MSc. Tamás Csanádi, PhD. z Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach skúma deformačné správanie keramiky v mikroškále/nanoškále s cieľom vyvinúť novú pokročilú štrukturálnu keramiku s vylepšenou plasticitou. Vďaka tomu by bola spoľahlivejšia, a tým by mohla slúžiť ako alternatíva kovov, no s vyššou teplotou topenia a lepšou tvrdosťou a pevnosťou.

Nová štrukturálna keramika by mohla zlepšiť kvalitu a životnosť mnohých kovových strojov. Navyše by mohla byť používaná ako ochranná vrstva pre materiály, ktoré zvyknú byť vystavené extrémne vysokým teplotám (nad 2000 °C), keďže kovové materiály takéto teploty neznesú. 

Jedným z jeho najväčších úspechov bolo zistenie, že na mikroskopickej škále a za špecifických podmienok sa môžu zrná keramického materiálu deformovať. Pomocou mikromechanického/nanomechanického testovania zistil, že keramika nie je taká krehká, ako sa myslelo. S najväčšou pravdepodobnosťou sa môže ohýbať. Jeho cieľom je prísť na to, ako toto správanie docieliť aj vo väčšej škále, vďaka čomu sa budú môcť začať vyrábať materiály potrebnej veľkosti.

Svoje doktorandské štúdium začal na univerzite Eötvös Loránd University (ELTE) v Budapešti a vo svojej výskumnej činnosti pokračoval v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Profesor RNDr. Ivan Varga, PhD., ocenený ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg, Foto: Linda Kisková Bohušová, Eset Science Award

Profesor RNDr. Ivan Varga, PhD. ocenený ESET Science Award v kategórii výnimočný vysokoškolský pedagóg, Foto: Linda Kisková Bohušová

Ivan Varga, laureát kategórie výnimočný vysokoškolský pedagóg

Profesor RNDr. Ivan Varga, PhD. pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a jeho výskumný tím ako jeden z prvých na svete opísal široké lymfatické priestory v stene vajíčkovodov a výskyt špecializovaných buniek imunitného systému potláčajúcich obranné reakcie vo výstelke vajíčkovodov. Na tieto základné výskumy teraz nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali nové poznatky využiť pri liečbe neplodnosti žien. Spolu s tímom sa mu tiež podarilo potvrdiť súvislosť medzi niektorými vrodenými chybami srdca a zmenenou mikroskopickou stavbou detskej žľazy. 

V posledných rokoch sa intenzívne venuje aj inovácii názvoslovia používaného v mikroskopickej anatómii. V rámci medzinárodného expertného programu FIPAT sa s vedcami z iných krajín usiluje celosvetovo zjednotiť názvoslovie, aby sa odborníci bez ohľadu na svoje zameranie či štátnu príslušnosť vedeli vždy exaktne dohovoriť.

Pedagogickú a vedeckú prácu na výskumných univerzitách vníma ako spojené nádoby, keďže učitelia študentom sprostredkúvajú najnovšie poznatky, ku ktorým prispievajú svojím výskumom aj sami. Podľa jeho názoru je odovzdávanie najnovších informácií v rozvíjajúcich sa disciplínach nevyhnutnosťou. Myslí si, že dobrý učiteľ musí z obrovského množstva poznatkov zvýrazniť tie, ktoré študent v praxi využije. Stotožňuje sa so životným krédom svojho otca, ktoré hovorí, že by bolo tragédiou, ak by raz žiaci neboli múdrejší od svojho učiteľa.

Kto rozhodoval o cenách 

Medzinárodnej komisii predsedal profesor Kip Thorne, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku. Získal ju ako jeden z trojice vedcov za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Kip Thorne je jedným z popredných svetových odborníkov na astrofyzikálne implikácie Einsteinovej teórie relativity. V súčasnosti sa aktívne venuje popularizácii vedy vrátane písania kníh či spolupráce pri tvorbe slávneho filmu režiséra Christophera Nolana Interstellar, pri ktorom bol nielen poradca, ale aj spoluautor pôvodného konceptu filmu.

„Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet,“ pripomenul Kip Thorne počas svojho príhovoru k vedeckej komunite na Slovensku. „Za rovnako dôležité považujem podnecovať rešpekt politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktoré budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založených riešeniach.“ Kľúčovým prínosom ocenenia ESET Science Award je práve táto inšpirácia a priblíženie významu vedy pre spoločnosť.

Ďalšími členmi komisie boli česká odborníčka na chémiu Hana Dvořáková, britská biologička Fiona Watt, nemecký fyzik Rolf-Dieter Heuer, nemecký chemik Ralf Riedel a maďarský matematik Tibor Krisztin. O laureátovi kategórie výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít. Laureátov spoznala verejnosť prostredníctvom online vyhlásenia v stredu 14. októbra 2020.

Stream zo slávnostného vyhlásenia je dostupný na: https://www.facebook.com/esetscienceaward/videos/2715027262081508. Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011. Medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných ôsmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk.

Zdroj: TS Seesame

Foto: Linda Kisková Bohušová, Eset Science Award

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky