Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

ESET Science Award má laureátov, hlavné ocenenie si prevzal fyzik Ján Dusza

VEDA NA DOSAH

Ocenenie už po tretí rok skladá poctu špičkovým vedcom a vedkyniam na Slovensku.

Laureáti ocenenia ESET Science Award. Zľava Jozef Zajac, Ján Dusza a Ladislav Valkovič. Zdroj: Science Award/Linda Kisková Bohušová

Laureáti ocenenia ESET Science Award. Zľava Jozef Zajac, Ján Dusza a Ladislav Valkovič. Zdroj: Science Award/Linda Kisková Bohušová

V sobotu 16. októbra sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia ESET Science Award. Medzinárodná komisia, ktorej predsedal laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, vybrala laureátov ocenenia ESET Science Award. V hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy si ocenenie priamo z rúk profesora Kipa Thorna prebral materiálový fyzik Ján Dusza.

Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič. V kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal Jozef Zajac.

Ocenenie už po tretí rok skladá poctu špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle a ich vedecká práca i výsledky sú prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti.

Medzinárodná kvalita

Predseda medzinárodnej komisie Kip Thorne, ktorý odovzdal ocenenia v dvoch hlavných kategóriách, ocenil po finálnom zasadnutí komisie svetovú úroveň slovenských vedcov.

„Výber laureátov bol aj tento rok nesmierne náročný, keďže všetci finalisti sú vo svojich oblastiach excelentní. Potvrdzuje sa tak, že veda na Slovensku má medzinárodnú kvalitu. Veľké vedecké projekty však vyžadujú nielen excelentnú vedu, ale aj podporu štátnych a súkromných inštitúcií, a preto finalistom prajem, aby takúto podporu pre svoj výskum nachádzali. Práve ESET Science Award je dôležitým príkladom takejto podpory.“

Laureátov všetkých troch kategórií vyberajú na základe náročných kritérií. Patria medzi ne aj aktuálne vedeckovýskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

„Laureáti, ale aj finalisti ocenenia ESET Science Award opakovane dokazujú svetovú úroveň vedy na Slovensku,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.

„Ich práca je bez ohľadu na oblasť, ktorej sa venujú, nesmierne dôležitá, a to na Slovensku aj vo svete. Spoločnosť dnes čelí zásadným globálnym výzvam vrátane šíriacim sa dezinformáciám a nedôvere vo vedu a jej výsledky. Naša dôvera vo vedcov a vedkyne však zostáva silná a sme radi, že môžeme ich činnosť aj naďalej podporovať. Veríme, že vedci a vedecké poznatky posúvajú našu krajinu vpred.“

Kip Thorne odovzdáva ocenenie Jánovi Duszovi. Zdroj: Laureáti ocenenia ESET Science Award. Zľava Jozef Zajac, Ján Dusza a Ladislav Valkovič. Zdroj: Science Award/Linda Kisková Bohušová

Kip Thorne odovzdáva ocenenie Jánovi Duszovi. Zdroj: Laureáti ocenenia ESET Science Award. Zľava Jozef Zajac, Ján Dusza a Ladislav Valkovič. Zdroj: Science Award/Linda Kisková Bohušová

Verejnosť si vybrala biochemičku

Na slávnostnom galavečere sa tento rok zúčastnila aj medzinárodná komisia, ktorá vyberala laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Členmi medzinárodnej komisie boli okrem profesora Kipa Thorna aj biologička Fiona Watt, chemička a filantropka Hana Dvořáková, profesor anorganickej chémie Ralf Riedel a profesor matematiky Tibor Krisztin.

Laureáta kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg vybrala domáca komisia, ktorú tvorili zástupcovia slovenských univerzít.

O laureátoch ocenenia ESET Science Award však nerozhodovali iba odborné komisie. Svoju laureátku si vybrala aj verejnosť, a to prostredníctvom internetového hlasovania. Favoritkou sa tento rok stala biochemička Katarína Mikušová. Na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK sa venuje výskumu bacila, ktorý spôsobuje tuberkulózu.

Prehľad ocenených

  • Ján Dusza, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Ján Dusza pôsobí v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Celý svoj profesionálny život sa venuje výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov. Tie si vďaka svojim vlastnostiam nachádzajú uplatnenie v najnáročnejších podmienkach z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí.

Rodák z Gemera pochádza z roľníckej rodiny, no vďaka strýkovi sa dostal k štúdiu fyziky. Významne ho ovplyvnil aj pobyt v Stuttgarte, v tom čase na jednom z najlepších pracovísk na svete, čo sa výskumu v oblasti progresívnych keramických materiálov týka. Celá jeho vedecká kariéra je spojená s Košicami, kde spolu s kolegami založili aj Výskumné centrum PROMATECH, ktoré produkuje výsledky svetovej úrovne.

  • Ladislav Valkovič, laureát kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ladislav Valkovič sa v Ústave merania Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite zaoberá tým, ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov. Metódy fungujú pomocou magnetickej rezonancie.

Za svoje doteraz najväčšie úspechy považuje vývoj rýchlej metódy merania metabolických procesov vo svale, pričom ich umožňuje merať aj počas cvičenia, a neinvazívnej metódy na meranie metabolických procesov v pečeni. Po štúdiu biomedicínskeho inžinierstva v Žiline pôsobil na Lekárskej univerzite vo Viedni a v SAV. Počas výskumného pobytu v Zürichu sa dostal k téme metabolického zobrazovania.

  • Jozef Zajac, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Jozef Zajac je dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, kde sa venuje téme progresívnych výrobných technológií. Práve tie sa v priemysle využívajú už niekoľko desaťročí, no najlepšie roky majú podľa Zajaca ešte pred sebou. Na rozdiel od konvenčných metód obrábania materiálov totiž nie sú založené na mechanickej práci, ale na fyzikálnych, chemických a netradičných pohybových princípoch, ako je obrábanie s využitím vodného prúdu, laseru, plazmy, ultrazvuku a podobne.

V mnohých prípadoch ide podľa profesora o jediný možný spôsob výroby súčiastky. Zajac zdôrazňuje význam prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou. Jeho fakulta dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 percent z nich aj ostáva pracovať na Slovensku.

Viac informácií o ocenení a laureátoch nájdete na webe ESET Science Award.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky