Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Livestream: Zelený betón je dnes o 17.00

VEDA NA DOSAH

Výroba betónu má veľký podiel na náraste CO2 v atmosfére, preto sa vyvíjajú jeho nové typy, šetrné k životnému prostrediu.

Veda_v_CENTRE_Zelený_betón_pozvánka

V dnešnej prednáške v rámci cyklu Veda v CENTRE, ktorá sa bude streamovať o 17.00 hodine, sa dozviete, ako možno primárne suroviny na výrobu betónu nahradiť inými, šetrnejšími k životnému prostrediu. Výroba betónu totiž zásadne prispieva k rastu emisií v zemskej atmosfére. Novým typom betónu sa hovorí zelené alebo aj inteligentné betóny. Čiastočne by totiž mohli prispievať k procesu dekarbonizácie a spolu s ostatnými opatreniami aj k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.

V roku 2020 sa globálne vyprodukovalo viac ako 20 miliárd ton betónu. Denná spotreba tohto materiálu na každého obyvateľa našej planéty tak predstavovala 3 litre, čím sa stal betón po vode 2. najspotrebovanejšou komoditou na svete. Avšak, v súvislosti s globálnym otepľovaním aj jednou z najproblematickejších.

Prednášať bude prof. Dr. Ing. Martin T. Palou, vedeckovýskumný a pedagogický pracovník s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti vývoja a aplikácií stavebných materiálov, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu vedúceho oddelenia hmôt a materiálov i zástupcu riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Počas prednášky bude možné klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na Youtube CVTI SR.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný. Táto prednáška sa konala bez prítomnosti verejnosti.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky