Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Čo je to Benfordov zákon a prečo je dôležitý

VEDA NA DOSAH

Prečo reálne dáta tak často začínajú číslicou jeden? Benfordov zákon môže poslúžiť aj pri odhaľovaní podvodov. 

Ako to vyzerá s prvými ciframi v číslach z daňových výkazov, veľkostí krajín, základných fyzikálnych konštánt alebo na titulných stranách novín? Na túto otázku nečakane úspešne odpovedá práve Benfordov zákon.

„Asi 50 rokov pred Benfordom si zvláštnosť okolo prvých cifier čísel všimol astronóm Simon Newcomb, keď v knižnici pracoval s matematickými tabuľkami, ktoré boli zviazané v knižných väzbách. Všimol si, že v týchto knihách sú oveľa viac ošúchané strany, ktoré zodpovedajú číslam začínajúcim na jednotku,“ hovorí v prednáške Samuel Rosa.

Mgr. Samuel Rosa PhD., je matematik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje štatistiku a aplikovanú matematiku. V rámci svojho výskumu sa venuje teoretickej štatistike, najmä v oblasti štatistiky navrhovania experimentov. V roku 2018 získal Cenu akademika Schwarza od Slovenskej matematickej spoločnosti a v roku 2020 bol zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30 v kategórii veda a vzdelávanie.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný. Táto prednáška sa konala bez prítomnosti verejnosti.

(LDS, TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky