Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júnová Veda v CENTRE: Oxidačný stres – skutočný problém alebo nafúknutá bublina?

VEDA NA DOSAH

O mechanizmoch oxidačného stresu a o tom, prečo sa spája s patologickými procesmi, bude prednášať docentka Jana Radošinská.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Oxidačný stres – skutočný problém alebo nafúknutá bublina?. Prednášajúca: Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Oxidačný stres – skutočný problém alebo nafúknutá bublina? Prednášajúca: doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Mnohí ľudia v súčasnosti spájajú príčinu svojich zdravotných problémov s pojmom oxidačný stres, vďaka čomu sú čoraz populárnejšie aj produkty na jeho potlačenie. Vplyv oxidačného stresu na rôzne oblasti zdravia je naozaj preukázateľný, no málokto pozná mechanizmy jeho vzniku či spracovania v tele.

Oxidačný stres je stav, keď sa v organizme narúša rovnováha medzi oxidačnými a antioxidačnými mechanizmami v prospech tých, ktoré vedú k oxidačnému poškodeniu. Dochádza k nemu pri nadmernej tvorbe alebo príjme prooxidačných látok a pri poruche v obranných antioxidačných mechanizmoch. Dôsledkom môže byť poškodenie biologicky aktívnych molekúl a potom aj dôležitých štruktúr. Medzi klinické následky oxidačného stresu patrí napríklad karcinogenéza či ateroskleróza a s ňou spojené komplikácie, neurodegenerácia, ale aj iné degeneratívne ochorenia, napríklad starnutie.

Komplexne sa na oxidačný stres pozrieme spolu s naším hosťom, ktorým bude doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. V prednáške objasníme mechanizmy oxidačného stresu, vysvetlíme, prečo sa oxidačný stres spája so spomenutými patologickými procesmi a či je oxidačný stres vždy len negatívny. Spomenieme prírodné antioxidanty, ale aj bežne používané lieky, ktoré oxidačný stres znižujú. V neposlednom rade sa oboznámime so spôsobmi prevencie, pretože ochorenia spojené s oxidačným stresom sú napriek pokroku v medicíne najčastejšou príčinou morbidity a mortality v rozvinutých aj rozvojových krajinách vrátane Slovenska.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou vo štvrtok 30. júna 2022 o 17.00 hodine v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Prednáška sa bude zároveň aj streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. júna 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Fyziologickom ústave tejto fakulty a čiastočne ako vedecká pracovníčka na Ústave pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Celý profesionálny život sa venuje vzdelávaniu študentov v zdravotníckych odboroch a posledné roky aj objasňovaniu vzťahov medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami, ich rizikovými faktormi a vlastnosťami červených krviniek v kontexte problematiky oxidačného stresu.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky