Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Januárová cukráreň: Batérie a ich budúcnosť v elektromobilite. Čo prinesú nové technológie?

VEDA NA DOSAH

O téme bude prednášať výskumník Miroslav Mikolášek zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zdroj: CVTI SR

Sú batérie najvyspelejšou technológiou alebo stále môžeme očakávať ich zlepšenie? Sú ekologické? Máme dostatok materiálov na ich výrobu? Aké sú hlavné výzvy vo výskume batérií a kam smeruje ich vývoj? Predstavuje elektromobilita tú správnu cestu, ktorou sa uberá ľudstvo v súčasnosti? Ako a čím prispieva alebo môže prispieť Slovensko v budúcnosti do tejto oblasti? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsime nájsť odpovede v prednáške, ktorá je zameraná na problematiku batérií pre elektromobilitu a najnovšie trendy v oblasti ich vývoja. Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 16. 1. 2023. Videozáznam z podujatia januárovej Vedeckej cukrárne v Bratislave bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom

Doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD., je pedagógom a výskumníkom na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spolu so svojím tímom sa venuje výskumu a diagnostike batérií, superkapacitorov a vodíkových generátorov a vývoju systémov na ich riadenie. V súčasnosti sa zameriava na vývoj nových prístupov monitorovania batérií pre moderné BMS systémy, analýzu mechanizmov ich starnutia a vývoj modelov a stratégií ich nabíjania.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky