Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doktorandi a doktorandky z Univerzity Komenského dostali finančnú podporu na svoj výskum

VEDA NA DOSAH

Rektor univerzity Marek Števček verí, že ich to posmelí vo vedeckom úsilí.

Grant UK tento rok získalo päť doktorandov a doktorandiek z Univerzity Komenského. Zdroj: Tomáš Madeja/UK

Grant UK tento rok získalo päť doktorandov a doktorandiek z Univerzity Komenského. Zdroj: Tomáš Madeja/UK

Univerzita Komenského vyčleňuje každý rok približne štvrť milióna eur na podporu vedy a výskumu našich najmladších vedcov. V tomto roku rozdelila 211 750 eur medzi 214 projektov. Na každý projekt tak pripadne priemerne takmer 1000 eur.

„Verím, že grant našich najmladších vedcov poteší a posmelí ich vo vedeckom úsilí. Veda je úchvatná, preto verím, že viacerí z nich sa rozhodnú pokračovať vo výskume aj po štúdiu, a rozšíria tak rady zanietených výskumníkov a výskumníčok,“ poznamenal rektor UK Marek Števček.

Okrem iných si dnes grant UK prevzali aj Jana Urbánková z Farmaceutickej fakulty UK, Daniel Kyselica z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Pavel Danihel z Fakulty manažmentu UK, Monika Šmeringaiová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied a Richard Hluška z Prírodovedeckej fakulty UK. Všetci menovaní sa plánujú v nasledujúcom období venovať zaujímavým projektom.

Jana Urbánková z Farmaceutickej fakulty UK preskúma vedomosti a postoje slovenských adolescentov o liekoch, ich rizikách a ich bezpečnom a správnom užívaní. Zaujíma ju, odkiaľ získavajú informácie o liekoch a či ich užívanie konzultujú s rodičmi alebo odborníkmi. Overí, či krátka interaktívna edukácia farmaceutom ovplyvní ich postoj. Výsledkom by mal byť návrh vyučovacej hodiny pre adolescentov.

Daniel Kyselica z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK chce získať informácie o správaní objektov vo vesmíre, najmä vesmírneho odpadu zo satelitov či z asteroidov. Použije na to metódu strojového učenia, ktorá umožní získať zo svetelných kriviek zaznamenávajúcich intenzitu svetla objektu informácie o vlastnostiach objektu a jeho rotácii. Tieto informácie sú dôležité pri odhade ich budúceho správania či odstraňovania.

Pavel Danihel z Fakulty managementu UK sa plánuje zaoberať negatívnym a v niektorých prípadoch tiež pozitívnym vplyvom pandémie a energetickej krízy na malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky, hybná sila ekonomiky, sú týmito vopred nepredvídateľnými javmi ohrozené. „Výskum sa zameria aj na možnosti obnovy ich finančných zdrojov využitím tradičných i menej tradičných foriem štátnej pomoci, aktuálne i prostredníctvom Plánu obnovy,“ ozrejmil Danihel.

Monika Šmeringaiová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied bude skúmať, ako a či rodinná politika ovplyvňuje zvýšenie počtu narodených detí. Výskum porovná situáciu v prostredí OECD krajín a podrobnejšie slovenskú a českú rodinnú politiku. „Skúmam agendu jednotlivých vládnych kabinetov, ktoré rôznym spôsobom adresujú práve tému rodinnej politiky,“ priblížila doktorandka.

Cieľom projektu Richarda Hluška z Prírodovedeckej fakulty UK je zistiť počet spojov autobusovej a železničnej dopravy vo všetkých obciach na Slovensku. Na základe týchto údajov spracuje dostupnosť verejnej dopravy a rozdiely v rámci krajiny. Výsledkom má byť model pre obyvateľov, ktorý im vypočíta, za aký čas sa dopravia do určeného miesta napríklad z miesta bydliska.

Univerzita Komenského v Bratislave podporuje vedecký výskum mladých prostredníctvom grantov UK už 27 rokov.

V roku 2023 požiadalo o grant 415 doktorandov a doktorandiek, tradične najviac z Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Lekárskej fakulty UK.

Zdroj: TS UK

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky