Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Grantová schéma SAV uľahčí čerstvým rodičom návrat do vedeckého života

VEDA NA DOSAH

Matky aj otcovia po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky môžu vďaka nej získať až päťtisíc eur na svoje vedecké projekty.

Mozog muža a ženy. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) prichádza s jedinečnou grantovou schémou, ktorá má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok a pracovníkov po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do vedeckého života. Matky aj otcovia tak môžu získať až päťtisíc eur na riešenie svojich vedeckých projektov trvajúcich jeden rok.

Najbližšia výzva bude vyhlásená 1. februára 2023 a riešenie prvých projektov bude spustené k 1. júlu 2023.

Zosúlaďovanie pracovného a súkromného života po vyčerpaní materskej alebo rodičovskej dovolenky býva jednou z najväčších výziev, s ktorými sa pracujúce matky stretávajú. Vynechanie niekoľkých rokov praxe v oblasti vedy a výskumu kvôli materským povinnostiam môže zároveň výrazne znevýhodniť mladé vedkyne oproti ich mužským rovesníkom. Zatiaľ čo sa ženy vedkyne venujú starostlivosti o deti, ich mužskí kolegovia napredujú vo výskume a v publikačnej činnosti, čo zvyšuje aj ich šance na zisk ďalších vedeckých grantov.

Predsedníctvo SAV preto na svojom decembrovom zasadnutí schválilo štatút Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky. Nová grantová schéma je súčasťou realizácie opatrení Plánu rodovej rovnosti SAV (2021 – 2024).

 „Aj keď v oficiálnom znení štatútu návratovej projektovej schémy pre zjednodušenie používame iba ženský tvar podstatných mien ako napríklad žiadateľka či pracovníčka, nechceme tým mužov nijakým spôsobom diskvalifikovať. O financovanie môžu žiadať rovnako matky aj otcovia, podmienkou je, aby na materskej alebo rodičovskej dovolenke strávili minimálne 12 mesiacov,“ zdôrazňuje členka Predsedníctva SAV a iniciátorka návratovej schémy prof. Ľubica Lacinová.

Výzva na podávanie projektových návrhov sa bude vypisovať dvakrát ročne, a to vždy 1. februára a 1. augusta bežného roku. Prihlásené projekty bude vyberať Komisia SAV pre rovnosť príležitostí, ktorá je poradným orgánom Predsedníctva SAV. Komisiu tvoria zástupcovia a zástupkyne všetkých troch vedných oddelení SAV.

„Projekty budeme vyberať podľa kvality a priorít SAV. Výsledný výber bude schvaľovať Predsedníctvo SAV. V každej výzve bude financovaných najviac 5 projektov,“ dopĺňa člen Predsedníctva SAV a predseda Komisie SAV pre rovnosť príležitostí dr. Róbert Karul.

Zdroj: TS SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky