Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Decembrová Vedecká cukráreň bude o dobrých a zlých tukoch

VEDA NA DOSAH

Prednášajúca vedkyňa Oľga Pecháňová prezradí aj recepty vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“.

Banner na podujatie Vedecká cukráreň na tému Dobré a zlé tuky na tanieri - vianočné pečenie bez výčitiek. Prednášajúca: Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Zdroj: CVTI SR

Počas prednášky sa budeme zaoberať problematikou tukov. Objasníme, akú úlohu majú všeobecne v našom organizme, aký vplyv má ich konzumácia na naše zdravie a ako na náš organizmus vplýva cholesterol.

Zároveň sa budeme venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity, a stručne poukážeme na mechanizmy jej vzniku, ako i začiatok dyslipidémie.

Budeme hovoriť tiež o štandardných, ako aj nových liečivách, ktoré sú vhodné na liečbu metabolických porúch.

Na záver prednášky vyzdvihneme niektoré prírodné látky, ktoré dokážu dyslipidémii predchádzať, respektíve upravovať zvýšený cholesterol.

A keďže sa bude prednáška konať už v pokročilom čase predvianočných príprav, prednášajúca nám prezradí i niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 12. 12. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcej

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV) v Bratislave a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má viac ako 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch.

Vo svojom výskume sa zameriava na analýzu endogénnych látok, ktoré sa podieľajú na udržiavaní  krvného tlaku, ako i na patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú ku kardiovaskulárnym a metabolickým poruchám.

Je autorkou cca 170 impaktovaných publikácií, jedného patentu a spoluautorkou niekoľkých monografií.

Oľga Pecháňová popri svojej vedeckej práci vyučuje na Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je hosťujúcou profesorkou na Univerzite Victora Babesa v Timisoare a Univerzite v Kragujevaci. Je členkou významných vedeckých spoločností a redakčných rád medzinárodných časopisov.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá asi 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky