Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Psychologické laboratórium virtuálnej reality

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku Zuzany Juránekovej, ktorá spája modernú psychológiu a technológiu? Pozrite si video.

Utorok s virtuálnou realitou sa uskutočnil 8. 11. 2022 ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 v Centre vedecko-technických informácií SR. Jeho súčasťou bola aj prednáška o využití virtuálnej reality ako terapie. PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, z Katedry špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave priblížila, ako sa technológia využíva na liečbu a rehabilitáciu psychických porúch.

Internetová poradňa

Okrem svojej pedagogickej práce sa doktorka Juráneková od roku 2019 angažuje tiež v internetovej poradni IPčko.sk. Poradňa je zameraná na mladých ľudí, ktorí sú otvorenejší rozprávať o svojich citlivých problémoch, hlavne v online priestore. Výhodou je väčšia anonymita, ľudia sa ľahšie otvárajú, hovoria o svojich pocitoch a cítia sa bezpečne. Webový portál funguje na pár klikov cez chat alebo email.

O pár rokov neskôr pripravili linku pomoci aj pre ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, dokonca aj pre sluchovo postihnutých. Príchodom pandémie sa IP zmenilo, do chatovej poradne začali chodiť taktiež starší, ktorí prekonávali svoje technické bariéry alebo poprosili svojich najbližších o pomoc. V poradni sa preto rozhodli rozšíriť svoje pôsobenie a vytvorili linku pomoci, ktorá je dostupná všetkým vekovým kategóriám. Okrem poradne fungujú aj dva kluby – Machovisko a Flek –, ktoré organizujú pravidelný program plný rôznych zaujímavých aktivít. Ich súčasťou je poradenská neformálna psychologická pomoc pre mladých ľudí v krízových situáciách. Rozhovory sa tu dajú viesť i počas hrania hier alebo pitia kávy. „Porozumeli sme, že ak sa chceme priblížiť mladým ľuďom, musíme ísť za nimi a použiť nástroje, ktoré sú im blízke, čiže technológie,“ vysvetľuje Juráneková.

Ilustrácia na ktorej je schúlená mladá žena očividne v psychickej tiesni a žena, ktorá sa s ňou rozpráva. Zdroj_iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Virtuálna realita prichádza na pomoc

V rámci starostlivosti o duševné zdravie je virtuálna realita (VR) v zahraničí bežnou praxou. Počas pandémie našla dokonca svoje uplatnenie ako forma relaxácie, eliminácie stresu a napätia pre lekárov a odborníkov v prvej línii. Terapia pomocou virtuálnej reality využíva technológiu na to, aby došlo k procesu uzdravovania a liečbe.

V rámci stretnutí v psychologickom laboratóriu alebo kluboch využíva doktorka Juráneková a iní psychológovia špeciálnu VR zo zahraničia. Tá ponúka nespočetné množstvo virtuálnych prostredí, v ktorých sa dá pracovať so strachom v jeho rôznych formách a pestrých podobách. Súčasťou sledovania je tiež biofeedback, ktorý meria reaktivitu kože. Keďže ju nevieme ovládať vôľou, ide o najobjektívnejší typ merania.

Virtuálna realita poskytuje dva typy terapií. Jedným z nich je expozičná terapia založená na princípe trenažéra, keď sa človek opakovane vystavuje niečomu, čoho sa bojí. Prežívanie jednej a tej istej situácie si môžeme zopakovať niekoľkokrát a natrénovať si ju, až kým sa nebudeme cítiť komfortne. Druhou formou je virtuálna rehabilitácia, ktorá je zameraná na rozvíjanie schopností alebo zručností, napríklad aj takých, ktoré sme stratili v dôsledku ochorenia či úrazu. Mnohé výskumy preukázali užitočnosť VR, ktorá dosahuje najlepšie výsledky pri liečbe depresií, posttraumatických porúch a úzkosti.

Skúsenosti s VR skrz ľudské príbehy

Doktorka Juráneková popísala fungovanie VR autenticky na skúsenostiach ľudí s rôznymi traumami a problémami. V prvej z nich sa venovala dievčaťu, ktorému spôsoboval stres pred nástupom do školy psychické aj fyzické problémy (vracanie, úzkosť). Psychologické laboratórium jej pomohlo už po desiatich stretnutiach naštartovať sa a pripraviť sa na začiatok školského roka. Výhodou tohto typu poradenstva je, že psychológ na individuálnej úrovni pochopí, v čom je problém, a vytvorí VR, ktorá je šitá priamo na mieru danému pacientovi. Dievča sa počas terapie nachádzalo vo virtuálnej triede, kde zažívalo rôzne strety so spolužiakmi a s učiteľmi.

Ďalším pacientom bol aj pán s mozgovou príhodou, ktorý bol fanúšikom technológií a do laboratória sa dostal cez podcast. Cítil sa nekomfortne pri čítaní kníh, strácal sa v deji, unikala mu pozornosť a nedokázal sa sústrediť. Pracovník laboratória mu nastavil VR v podmorskom svete, kde sa striedajú rôzne druhy zvierat, ktoré musel pán identifikovať a sústrediť sa pohľadom na jedinca. Týmto spôsobom si trénoval svoju pozornosť, ktorá sa časom zlepšila.

Vyliečte si strach z lietania

Najlepšie prepracovaná terapia je zameraná na fóbiu z lietania. Pracuje so stresom už pred samotným letom v situáciách, ako je balenie kufrov, odbavovanie batožiny, čakanie na letisku a podobne. Pacientovi predstavuje najskôr ideálne prostredie s pekným počasím a žiadnymi problémami. Neskôr sa podmienky zhoršujú, pribúda dážď, vietor a správy o leteckých nešťastiach. „VR umožňuje to, čo by v realite nebolo možné, keďže skúšať si lietanie len tak je finančne dosť náročné,“ približuje Juráneková.

Za pomoci VR sa dá liečiť napríklad aj sebapoškodzovanie, strach z MHD, zvládanie hnevu alebo posttraumatická stresová choroba.

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem svojej pedagogickej práce sa od roku 2019 angažuje aj v IPčko.sk – internetovej poradni pre mladých –, kde pôsobí ako koordinátorka centier krízovej intervencie Káčko. Je koordinátorka Psychologického laboratória VR a je súčasťou tímu odborníkov v projekte Online terénnej práce, ktorý denne mapuje online prostredie a dianie v ňom. Zameriava sa na fenomény internetu v kontexte mladých ľudí. Poslaním IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách, mali nepretržite dostupnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. V záujme tohto poslania v IPčku využívajú a prepájajú najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami.

 

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky