Dňa 11. februára si pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

05. feb. 2019 • Iný

Dňa 11. februára si pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Rodová rovnosť patrila  vždy k základným otázkam Organizácie Spojených národov. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat bolo a bude vždy významným prínosom nielen k ekonomickému rozvoju vo svete, ale pokroku naprieč všetkými cieľmi a zámermi spoločnosti.

Veda a rodová rovnosť sú pre trvalo udržateľný rozvoj vo svete mimoriadne dôležité. Napriek tomu ženy a dievčatá sú aj naďalej veľmi slabo zastúpené vo všetkých oblastiach vedy. Podľa informácií UNESCO menej ako 30 % výskumníkov na celom svete sú práve ženy.

Za posledných 15 rokov vyvinulo celosvetové spoločenstvo veľké úsilie na inšpirovanie a zapájanie žien a dievčat do vedeckej činnosti. Bohužiaľ, ženy a dievčatá boli naďalej vylúčené z plnej účasti na vede.

Napriek pozoruhodným prínosom, ktoré ženy dosiahli v oblasti vzdelávania a pracovnej sily v posledných desaťročiach, bol pokrok nerovnomerný. Podľa najnovších informácií štatistického úradu UNESCO Institute of Statistics je len 28 % svetových výskumníkov zastúpených ženami. Ženy sú stále nedostatočne zastúpené v oblastiach vedy, techniky, strojárstva a matematiky (STEM), a to na úrovni absolventov, ako aj na úrovni výskumu. Aj v tých vedeckých oblastiach, kde sú ženy prítomné, sú nedostatočne zastúpené pri tvorbe politík (vo vedení) a v programovaní.

The gender gap in scienceFact Sheet No. 51 June 2018 Women in Science

Na najvyššom stupni riadenia vedeckého výskumu a vo sfére rozhodovania zostáva len veľmi málo žien. Veda je jedným z mála sektorov, v ktorých je rodová zaujatosť bežná a považuje sa za prijateľnú. Počet žien, ktoré boli uznávané či už ako predstaviteľky vysoko prestížnych spoločností alebo prostredníctvom ocenení, zostáva nízky, aj napriek niektorým výnimkám. Nedostatok uznania úspechov žien prispieva k nesprávnemu názoru, že ženy nemôžu robiť vedu alebo aspoň nie tak dobre ako muži.

Riešenie niektorých najväčších výziev Agendy trvalo udržateľného rozvoja 2030 – od zlepšenia zdravia až po boj proti zmene klímy – sa bude spoliehať na využitie všetkých talentov. To znamená, že stále viac žien pracuje v týchto oblastiach a rozmanitosť vo výskume rozširuje skupinu talentovaných výskumníkov, prináša nové perspektívy, talent a tvorivosť. To si vyžaduje zmenu postojov a nevhodných stereotypov: dievčatá si musia veriť v oblasti vedeckej činnosti, aj ako inovátorky, inžinierky a vynálezkyne.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, oslavovaný každý rok 11. februára bol prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov s cieľom podporiť plný a rovnaký prístup žien a dievčat k vede a ich účasť vo vede. Tento deň je pripomienkou, že ženy a dievčatá zohrávajú kľúčovú úlohu vo vedeckých a technologických komunitách a že ich účasť by sa mala posilniť. Oslavy tohto sviatku organizuje UNESCO v spolupráci s inštitúciami a partnermi občianskej spoločnosti, ktoré podporujú prístup a účasť žien a dievčat na vedeckej činnosti.

 

Zdroje:

UNESCO

UNESCO Institute of Statistics

Fact Sheet No. 51 June 2018 Women in Science

Agenda trvalo udržateľného rozvoja 2030

Ďalšie informácie:

For Women in Science Programme

Vedecký kaleidoskop: Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede (11. 2. 2017)

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pavol Pálffy bol jedným z najvýznamnejších politikov Uhorského kráľovstva v prvej polovici 17. stor.
Zistite viac