Dňa 11. februára si pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

05. feb. 2019 • Iný

Dňa 11. februára si pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Rodová rovnosť patrila  vždy k základným otázkam Organizácie Spojených národov. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat bolo a bude vždy významným prínosom nielen k ekonomickému rozvoju vo svete, ale pokroku naprieč všetkými cieľmi a zámermi spoločnosti.

Veda a rodová rovnosť sú pre trvalo udržateľný rozvoj vo svete mimoriadne dôležité. Napriek tomu ženy a dievčatá sú aj naďalej veľmi slabo zastúpené vo všetkých oblastiach vedy. Podľa informácií UNESCO menej ako 30 % výskumníkov na celom svete sú práve ženy.

Za posledných 15 rokov vyvinulo celosvetové spoločenstvo veľké úsilie na inšpirovanie a zapájanie žien a dievčat do vedeckej činnosti. Bohužiaľ, ženy a dievčatá boli naďalej vylúčené z plnej účasti na vede.

Napriek pozoruhodným prínosom, ktoré ženy dosiahli v oblasti vzdelávania a pracovnej sily v posledných desaťročiach, bol pokrok nerovnomerný. Podľa najnovších informácií štatistického úradu UNESCO Institute of Statistics je len 28 % svetových výskumníkov zastúpených ženami. Ženy sú stále nedostatočne zastúpené v oblastiach vedy, techniky, strojárstva a matematiky (STEM), a to na úrovni absolventov, ako aj na úrovni výskumu. Aj v tých vedeckých oblastiach, kde sú ženy prítomné, sú nedostatočne zastúpené pri tvorbe politík (vo vedení) a v programovaní.

The gender gap in scienceFact Sheet No. 51 June 2018 Women in Science

Na najvyššom stupni riadenia vedeckého výskumu a vo sfére rozhodovania zostáva len veľmi málo žien. Veda je jedným z mála sektorov, v ktorých je rodová zaujatosť bežná a považuje sa za prijateľnú. Počet žien, ktoré boli uznávané či už ako predstaviteľky vysoko prestížnych spoločností alebo prostredníctvom ocenení, zostáva nízky, aj napriek niektorým výnimkám. Nedostatok uznania úspechov žien prispieva k nesprávnemu názoru, že ženy nemôžu robiť vedu alebo aspoň nie tak dobre ako muži.

Riešenie niektorých najväčších výziev Agendy trvalo udržateľného rozvoja 2030 – od zlepšenia zdravia až po boj proti zmene klímy – sa bude spoliehať na využitie všetkých talentov. To znamená, že stále viac žien pracuje v týchto oblastiach a rozmanitosť vo výskume rozširuje skupinu talentovaných výskumníkov, prináša nové perspektívy, talent a tvorivosť. To si vyžaduje zmenu postojov a nevhodných stereotypov: dievčatá si musia veriť v oblasti vedeckej činnosti, aj ako inovátorky, inžinierky a vynálezkyne.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, oslavovaný každý rok 11. februára bol prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov s cieľom podporiť plný a rovnaký prístup žien a dievčat k vede a ich účasť vo vede. Tento deň je pripomienkou, že ženy a dievčatá zohrávajú kľúčovú úlohu vo vedeckých a technologických komunitách a že ich účasť by sa mala posilniť. Oslavy tohto sviatku organizuje UNESCO v spolupráci s inštitúciami a partnermi občianskej spoločnosti, ktoré podporujú prístup a účasť žien a dievčat na vedeckej činnosti.

 

Zdroje:

UNESCO

UNESCO Institute of Statistics

Fact Sheet No. 51 June 2018 Women in Science

Agenda trvalo udržateľného rozvoja 2030

Ďalšie informácie:

For Women in Science Programme

Vedecký kaleidoskop: Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede (11. 2. 2017)

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Spektropolarimetre sú schopné merať magnetické a rýchlostné polia v slnečnej chromosfére a koróne.
Zistite viac