Kryštály aj na miestach, kde by sme ich nečakali

02. mar. 2018 • Biologické vedy

Kryštály aj na miestach, kde by sme ich nečakali

Výstava CRISTALES: a world to discover zdôrazňuje význam kryštalografie v dnešnej spoločnosti, a najmä úlohu tohto odvetvia vedy v každodennom živote modernej spoločnosti. Jej úlohou je zároveň vzdelávať a popularizovať vedu a aj motivovať mladých ľudí, aby sa stále viac zaujímali o dianie okolo seba a hľadali odpovede na mnohé otázky, ktoré prináša každodenný život. Kryštály, ktoré výstava prezentuje, inšpirujú jej obdivovateľov svojím precíznym dizajnom. Unikátnym spôsobom prepájajú svet vedy a umenia a prinášajú nezabudnuteľné estetické zážitky.

„Môžete tu vidieť 14 plagátov, z ktorých je zrejmé, že s kryštalografiou sa stretávame každý deň. V rôznych oblastiach nášho života, cez biomedicínu, vedu, vzdelávanie, biomineralizáciu. Každý plagát je rozdelený na dve časti, jedna časť zobrazuje reálny stav a tá druhá štruktúru vecí, ktoré sú zobrazené pomocou kryštálov,“ povedala Ivana Kutá-Smatanová z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach.

Autormi sú španielski umelci a architekti, ktorí diela navrhli pri príležitosti roku kryštalografie, ktorým bol rok 2014.

„Autorom sa naozaj podarilo spojiť vedeckú časť s tou estetickou časťou. Na vyobrazeniach je vidieť krásnu spojitosť medzi reálnym životom a medzi vedeckou časťou, ako sa kryštalografia prenáša do každodenného života,“ dodala Dr. Smatanová.

Kryštály a ich štruktúra nesúvisia iba s klenotníctvom, chladným počasím, gastronómiou či nerastnými zdrojmi Zeme. Vyskytujú sa v mnohotvárnej prírode v rôznych podobách a uplatňujú sa v širokej škále moderného priemyslu ako napríklad elektronika, energetika, medicína, hudba.

„Štruktúra nám omnoho lepšie pomáha pochopiť funkciu látky a nemôžeme ju oddeliť od jej funkcie. Aby sme pochopili jedno, musíme poznať aj druhé. A teda toto sú v mojej predstave dve strany tej istej mince,“ povedala Mgr. Vladena Bauerová, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Výstava CRISTALES: a world to discover

Výstava je doplnená o výsledky získané v oblasti kryštalografie bielkovín na Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave. Ide napríklad o kryštálovú štruktúru N-terminálnej domény ľudského srdcového ryanodínového receptora, ktorého štruktúra a funkcia má priamy súvis so srdcovými arytmiami či kryštálovú štruktúru plektínu súvisiaceho so svalovou kontrakciou. Výstava taktiež ilustračne znázorňuje cestu od vytvorenia kryštálu po určenie kryštálovej štruktúry bielkovín.

„Vôbec prvým u nás na Slovensku bol kryštál bielkoviny. Pripravili ho na Ústave molekulárnej biológie SAV v 80-tych rokoch uplynulého storočia. Prvá štruktúra bola publikovaná v roku 1991 a pracovali na nej aj vedci z pracoviska v Yorku. Táto spolupráca dodnes funguje, je veľmi plodná, a to nielen na úrovni kryštálov, ale aj na ďalších úrovniach výskumu. Odvtedy sa na ústave vykryštalizovalo množstvo kryštálov a do svetovej databázy bolo vložených 37 unikátnych štruktúr,“ povedala na slávnostnej vernisáži Ing. Eva Kutejová, CSc., riaditeľka Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý výstavu zorganizoval.

Slávnostná vernisáž výstavy mala v programe aj zaujímavé prednášky vedkýň z Českej republiky: Dr. Pavlíny Maloy-Řezáčovej z Ústavu organické chemie a biochemie, Akademie vĕd ČR Praha a Dr. Ivany Kutej-Smatanovej z Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.

„CRISTALES: a world to discover“ bude pre verejnosť prístupná v priestoroch vstupnej haly Auly SAV na bratislavskej Patrónke do 28. marca 2018.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
Hore
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slovenskom od praveku prechádzali dôležité obchodné cesty zo západu na východ, aj zo severu na juh.
Zistite viac