Informácie o Európskej únii bližšie mladým ľuďom

11. aug. 2018 • Iný

Informácie o Európskej únii bližšie mladým ľuďom

Spolupráca Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a Informačného centra Europe Direct Prešov prinesie mladým ľuďom priblíženie aktivít Európskej únie, výmenu skúsenosti, nové možnosti edukácie a odbornej praxe pre študentov či spoločnú prípravu podujatí.

Rektor PU v Prešove prof. Peter Kónya a doc. Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, v záujme bližšej kooperácie univerzity a informačného centra podpísali Memorandu o vzájomnej spolupráci. Prostredníctvom memoranda sa dohodli na súčinnosti predovšetkým vo vzdelávacej oblasti v podobe poskytovania odbornej praxe pre študentov, ich vzdelávania, prípravy vedecko-výskumných projektov či odborných podujatí, konferencií, workshopov a diskusií súvisiacich s problematikou Európskej únie.

„Verím, že spolupráca medzi univerzitou a informačným centrom prinesie nové možnosti edukácie študentov, rozšíri ponuku odbornej praxe, ktorá je pre študentov počas štúdia veľmi dôležitá a súčasne napomôže k zvýšeniu povedomia mladých ľudí o európskych témach,“ uviedol pri podpise memoranda rektor prof. Peter Kónya.

Rektor PU v Prešove prof. Peter Kónya a doc. Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku po podpise memoranda

„Hlavným poslaním Prešovského informačného centra je zvýšiť informačnú interaktivitu obyvateľov a študentov primárne Prešovského kraja o EÚ, jej inštitúciách a o činnostiach, ktoré majú vplyv na ich každodenný život. Spolupráca s Prešovskou univerzitou náš zámer ešte viac pretaví do praxe,“ poznamenal doc. Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorá je hostiteľskou organizáciou Informačného centra EUROPE DIRECT Prešov. Jeho slová následne doplnil aj manažér Informačného centra Europe Direct Prešov Matúš Žac: „Podpis memoranda je vyústením dlhodobej myšlienky Informačného centra Europe Direct Prešov zameranej na prácu s mladými ľuďmi a študentami, ktorí majú záujem o problematiku EÚ, prípadne o prácu v európskych inštitúciách. Práve pre nich by sme radi vytvorili priestor pre praktickú realizáciu.“ Ako uzavrel Matúš Žac, ambíciou informačného centra je súčasne aj aktívne zapájať mladých ľudí a študentov do diskusií a formovania európskych politík.

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Anna Polačková, PhD., hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

Uverejnila a redigovala: VČ

 

Hore
Prechod VK na VND - zima
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Demineralizované kostné tkanivo je vhodný materiál ako nosič pre bunky.
Zistite viac