Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Naštartujme metabolizmus

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku Jozefa Ukropca, špecialistu na výskum metabolickej flexibility? Pozrite si ju.

Jozef Ukropec pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, kde sa špecializuje najmä na výskum molekulárnych mechanizmov regulácie energetického metabolizmu (metabolickej flexibility) v energeticky náročných situáciách.

V úvode prednášky v rámci cyklu takzvaných Vedeckých kaviarní pod názvom Veda v CENTRE Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., priblížil, že výskum metabolizmu človeka si vyžaduje natoľko komplexnú prácu, že sa nedá robiť osamotene. Preto spolupracuje s radom klinických pracovísk doma aj v zahraničí.

„Snažíme sa, aby náš výskum mal zmysel pre celú spoločnosť. Obezita je podkladom mnohých chronických ochorení, preto svoje štúdie zameriavame aj na pacientov seniorov alebo pacientov s miernym kognitívnym deficitom, poruchami pamäti alebo v počiatočnom štádiu Parkinsonovej choroby,“ dodal.

Prostredie, v ktorom žijeme, vedec označil za obezogénne, čiže také, ktoré nás do obezity priamo podnecuje. Táto choroba vzniká nahromadením tukovej hmoty a nerovnováhou medzi príjmom a výdajom energie. Aj preto musíme svoje správanie koordinovať. „Áno, máme isté predispozície, ale o tom, či budeme v strednom veku trpieť obezitou, rozhodujeme sami svojím správaním,“ zdôraznil.

Jozef Ukropec na prednáške podrobne rozprával o energetickom metabolizme, o tom, ako ho meriame, stanovujeme a ako sa dá naštartovať. Priblížil aj historický aspekt témy, obdobie, keď sa vedci usilovali ešte len definovať výdaj energie a považovali ho za nepochopiteľnú entitu.

Obezita súvisí aj s rýchlejším starnutím

Vplyvom obezity sa ľudia stávajú fyzicky menej zdatnými a to urýchľuje starnutie. „Zároveň máme dôkazy o tom, že cvičenie dokáže upraviť patofyziológiu ochorenia alebo trajektóriu starnutia v akomkoľvek veku,“ upozornil odborník.

Spomenul aj zaujímavé výsledky z niekoľkých vedeckých štúdií: „Pravidelné cvičenie zvyšuje inzulínovú senzitivitu a metabolickú flexibilitu. Dlhodobý anaeróbny tréning trvajúci dvanásť mesiacov výrazne zlepšil kognitívne funkcie u pacientov s miernym kognitívnym deficitom a po dvanástich mesiacoch sa vďaka nemu dostali na úroveň tých, ktorí boli kognitívne lepší. Zároveň sa im stabilizovala glykémia aj hmotnosť.“

Zaujímavé je aj to, že pohybové aktivity pozitívne ovplyvňujú zdravie mozgu: „Vieme, že s vekom sa zmenšuje veľkosť určitých mozgových štruktúr, ako je amygdala alebo hipokampus, a zväčšuje sa objem mozgových komôr. To znamená, že dochádza k atrofii mozgu (zmenšeniu a zníženiu jeho funkcie, pozn. red.),“ vysvetlil vedec.

„Na niekoľkých prípadoch pacientov sme videli, že po dvanásťmesačnom tréningu mal ich hipokampus tendenciu udržiavať alebo dokonca zvyšovať svoj objem.“

V závere prednášky odborník zdôraznil, že je dôležité, aby sa človek hýbal, pretože naše telo a organizmus zodpovedajú potrebám lovcov a zberačov. Tí boli zvyknutí na dlhé obdobia hladu, keď nemali naporúdzi potravu, a rovnako na intenzívny pohyb pri hľadaní potravy či pri love.

Vizitka:

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Špecializuje sa najmä na výskum molekulárnych mechanizmov regulácie energetického metabolizmu (metabolickej flexibility) v energeticky náročných situáciách. Pôsobil v Pennington Biomedical Research Center v Louisiane v USA (2002 – 2005), v Institute of Nutrition Research na Oslo University (2000), v German Diabetes Center v Düsseldorfe (2010) a v ETH Zürich (2018), kde študoval mechanizmy tvorby tepla v hnedom a béžovom tukovom tkanive a faktory zodpovedné za reguláciu príjmu potravy a výdaja energie. Doktor Ukropec aktívne spolupracuje s viacerými vedcami doma i v zahraničí a s manželkou, profesorkou Ukropcovou, sa snažia preniesť poznatky výskumu účinkov pohybovej aktivity do spoločensky relevantných zmien preventívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky