Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rezort školstva pošle vedcom ďalších 16,2 milióna eur

VEDA NA DOSAH

Podporené projekty spája boj proti pandémii. Realizovať ich môžu firmy, univerzity, ústavy SAV a neziskové organizácie.

Planéta Zem v podobe koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Medzi projektmi, ktoré sú na štartovacej čiare, je napríklad projekt vybudovania Centra textilnej inteligencie, vývoj antimikrobiálneho zariadenia na úpravu vzduchu aktívne likvidujúceho vírusy a ostatné mikróby v nasávanom vzduchu a výskum a overenie nových materiálov pre takzvané čisté izby.

Ďalej sa rozbieha projekt na identifikáciu genetických biomarkerov pre klasifikáciu človeka podľa jeho genotypu do skupiny s menej alebo viac rizikovým priebehom ochorenia.

Na začiatku výskumu je aj projekt izolácie vírusov SARS-CoV-2, charakterizácia ich genómu, analýza a pomnoženie s cieľom ich sprístupnenia prostredníctvom depozitára EVA GLOBAL.

Momentálne je v počiatočnom štádiu implementácie deväť projektov Výzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.2-01. Bližšie informácie o týchto projektoch sú verejne dostupné na portáli ITMS2014+ po kliknutí na nasledujúci link:
https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty?ff=qszkiamYkVznq6GEK8rQOrckBEwWj2eNxieI
(do políčka „výzva“ zadajte kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01).

Výskumná agentúra sa bude snažiť, aby zrýchlením a zefektívnením procesov finančného riadenia prispela k úspešnej implementácii všetkých projektov.

Vedkyňa analyzuje vzorku z mikroskopu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Druhá výzva

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 14,8 milióna eur, zvyšok je financovaný zo štátneho rozpočtu. Úspešní žiadatelia sa vďaka tejto finančnej podpore budú môcť zúčastniť na medzinárodných výskumných projektoch či bilaterálnej spolupráci na medzinárodnom poli výskumu ochorenia COVID-19.

O tom, že aj na Slovensku máme vedcov a vedecké tímy medzinárodného významu schopné pomôcť v boji s ochorením COVID-19, sme sa presvedčili už v prvej vlne pandémie. Po verejnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV, výzva PP-COVID 2020) bolo schválených 24 projektov s celkovou podporou vo výške 8,2 milióna eur. Na základe trvajúceho celospoločenského dopytu riešiť mimoriadnu situáciu boli následne vytvorené podmienky pre financovanie projektov s touto problematikou aj z eurofondov.

Výskumná agentúra (VA) už v minulom roku zaznamenala veľký záujem slovenskej vedeckej komunity zapojiť sa do podobných projektov. Po vyhlásení dvoch výziev k problematike ochorenia COVID-19 v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra prevýšil objem predložených žiadostí vyčlenenú finančnú alokáciu 100 miliónov eur na obe výzvy o viac ako 67 miliónov eur.

Druhá výzva zameraná na COVID-19 (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01) má už zazmluvnených 16 projektov z I. kola, žiadosti podané v II. kole sú v procese odborného hodnotenia.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových sídlach www.opii.gov.sk, (www.opvai.sk) a www.vyskumnaagentura.sk.

Zdroj: MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky