Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osud DNA mimo buniek pri chorobách

VEDA NA DOSAH

Ľubica Janovičová

Organizmy sa skladajú z menších častí, ktoré sa nazývajú bunky. Vo vnútri buniek sa nachádza DNA kódujúca genetickú informáciu. Avšak táto DNA sa nachádza aj v mimobunkových priestoroch, kde môže byť rozpoznávaná imunitným systémom. Takáto DNA sa nazýva extracelulárna DNA. DNA sa uvoľňuje z buniek počas bunkovej smrti.

„Extracelulárna DNA je spájaná s patogenézou mnohých chorôb. Zvýšené množstvo extracelulárnej DNA bolo pozorované pri reumatoidnej artritíde, sepse, poškodení pečene a obličiek. DNA je degradovaná enzýmami, ktoré sa nazývajú DNázy. Ich funkcia sa uplatňuje pri bunkovej smrti. Naše štúdie a štúdie iných ukázali, že injektovanie DNázy zmierňuje príznaky týchto chorôb a predchádza ďalšiemu poškodeniu tkanív,“ uvádza Ľubica Janovičová z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa na podujatí Falling Walls Lab Slovakia prezentovala myšlienku s názvom Breaking the wall of DNA.

Je známe, že mortalita pri sepse, poškodení obličiek alebo pečene je variabilná. „Preto sme si kládli otázku, čo ovplyvňuje mortalitu u jednotlivcov. Merali sme DNázovú aktivitu u zdravých experimentálnych zvierat a u ľudí a zistili sme vysokú variabilitu v endogénnej DNázovej aktivite. Vyššia aktivita DNáz spôsobuje to, že viac DNA je degradovanej. Tým pádom je DNA, ktorá by spôsobila aktiváciu imunitného systému, odstránená.“

Mohli by pacienti, ktorí prežijú, byť chránení vyššou DNázovou aktivitou?, pýta sa Ľubica Janovičová. „Našou hypotézou je, že nízka DNázová aktivita zvyšuje riziko chorôb spojených s extracelulárnou DNA. Nezodpovedané otázky sú pre nás motiváciou ďalej študovať dôsledky variability v DNázovej aktivite v animálnych modeloch chorôb.“

DNázová aktivita

*********************************************

Na prezentáciu projektov zapojených do súťaže Falling Walls Lab Slovakia, ktorá prebehla 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bolo okrem nápadu Ľubici Janovičovej vybraných ešte 20 výskumných projektov. Osobne sa zúčastnilo 18 predstaviteľov. Traja súťažiaci sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov.

Medzi súťažnými projektmi dominovali najmä medicínske témy – napr. DNA; detekcia rakoviny; testosterón, prostata a mozog; diagnostika kondície mitochondrií; liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka, no okrem medicíny súťažili aj nápady v oblasti matematiky či techniky a tiež návrhy riešenia rozmanitých, primárne celospoločenských otázok. Každý rečník dostal príležitosť prezentovať v anglickom jazyku svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model – v trojminútovom formáte pred odbornou porotou.

„Falling Walls Lab nie je nič menej než prestížna svetová platforma pre budúce prelomové inovácie vo vede a v spoločnosti. Naši mladí vedci a inovátori majú jedinečnú šancu priamo súťažiť s vedcami z celého sveta,“ povedal na otvorení prezident FWLS prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK v Bratislave pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. pripomenul, že išlo o vôbec prvý ročník súťaže Falling Walls Lab usporiadaný na Slovensku. Pevne verí, že sa podarí organizovať aj budúci, druhý ročník a dúfa, že vďaka skvelým projektom „padne ešte viac stien“.

Súťaž Falling Walls Lab Slovakia možno považovať za interdisciplinárny formát, podporujúci vedecké a podnikateľské inovácie. Poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov študentov, doktorandov, mladých inovátorov a výskumníkov z najrozmanitejších vedných disciplín. Na pilotnom slovenskom ročníku sa tak mohli prezentovať so svojím nápadom, výsledkom, objavom či inováciou.

Slovenské kolo Falling Walls Lab zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Podujatie Falling Walls Lab sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta. Víťaz každého z podujatí v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2017 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference, konajúcu sa dňa 9. novembra 2017.

Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

 

Informácie a foto poskytla: Ľubica Janovičová, UK v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky