Značka: Ľubica Janovičová

Bunková smrť, ktorá nezabíja

Ľubica Janovičová je študentkou Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Cenné skúsenosti z oblasti medicíny však zbierala...

| Monika Tináková
Ľubica Janovičová

Osud DNA mimo buniek pri chorobách

Organizmy sa skladajú z menších častí, ktoré sa nazývajú bunky. Vo vnútri buniek sa nachádza DNA kódujúca genetickú informáciu. Avšak...

| VEDA NA DOSAH