Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zbúrali predsudky o zodpovednosti kolových nápojov za obezitu

VEDA NA DOSAH

Ilustračná fotografia: obezita; Pixabay.com /taniadimas/

Metabolický syndróm je súbor mnohých príznakov a znakov, z ktorých najčastejšími a najznámejšími sú diabetes mellitus, hypertenzia alebo obezita. Práve obezita ako súčasný socio-ekonomický problém číslo jedna vo svete, prináša ešte stále mnohé nezodpovedané otázky a mnohé nevysvetlené skutočnosti.

V súčasne dobe existuje veľké množstvo observačných vedeckých štúdií, ktoré asociujú, teda priraďujú, dve alebo viac skutočností do paralely. Dôležité je avšak veľmi zdôrazniť skutočnosť, že sú to „iba“ asociačné štúdie, ktoré je nevyhnutné potvrdiť alebo vyvrátiť. Kauzálnu súvislosť medzi sledovanými parametrami je nevyhnutné preukázať, no a práve na to slúžia experimenty, ktoré poukazujú na orientáciu kauzality jedným alebo druhým smerom. Presne toho príkladom je aj príspevok prezentovaný Jozefom Čonkom z Ústavu molekulárnej biomedicíny, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci podujatia Falling Walls Lab Slovakia, ktoré sa konalo koncom mája v Bratislave. Poukázal napríklad na dôsledok sladených nápojov na obezitu, resp. samotný metabolický syndróm. „Problematika obezity a jednotlivých chorôb, ktoré súvisia s metabolickým syndrómom ma oslovili ešte dávno predtým, než som začal svoje PhD. štúdium na lekárskej fakulte. Na druhej strane, sladené nápoje, z ktorých sú najčastejšie zastúpené kolové nápoje, predstavujú už dlhodobo objekt vedeckého bádania na našom ústave. Podarilo sa mi teda spojiť dve zaujímavé skutočnosti: vedecké bádanie, ktoré ma zaujíma a baví a kontroverznú problematiku kolových, resp. sladených nápojov v spoločnosti. V odbornej literatúre je veľmi málo intervenčných alebo experimentálnych štúdií, ktoré by mohli poukázať na pravdivosť jednotlivých asociácií medzi sladenými nápojmi a zvýšeným rizikom obezity. Preto sme sa rozhodli vyskúšať relatívne jednoduchý experiment na laboratórnych myšiach, ktoré dlhodobo prijímali výlučne sladené nápoje po dobu šiestich mesiacov,“ objasňuje J. Čonka.

Jozef Čonka z Ústavu molekulárnej biomedicíny, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ako dodáva, na prvý pohľad by sa možno mohlo zdať, že táto problematika je už dávno vyriešená a kolové nápoje spôsobujú obezitu, no skutočnosť je prekvapujúca a opozitná. Iba veľmi málo experimentálnych štúdií sa zaoberalo skutočne modelovaním metabolického syndrómu na laboratórnych zvieratách a jeho následnému dopadu na zdravie jedincov. V prípade ich experimentu prijímali myši výlučne kolový nápoj a žiadnu voda počas šiestich mesiacov. Pol rok pri takej myši predstavuje viac než štvrtinu ich života, preto boli výsledky na jednej strane veľkým očakávaním a na druhej strane vedci už tak akosi tušili, že výsledky nebudú úplne totožné s dostupnou literatúrou. Po pol roku myší na kolovom nápoji dospeli k záveru, že jedince nepriberali, práve naopak, chudli, čo bolo obrovským prekvapením. Ako predpokladali, kolové nápoje chutili myšiam rovnako ako ľudom a pili ich signifikantne viac, než kontrolné myši, ktoré prijímali iba vodu. Veľmi prekvapujúcim bol samotný fakt, že celkový energetický príjem bol kompenzovaný u myší na kolovom nápoji, pretože prijímali menej potravy a viac pili. Kontrolné myši pili menej vody a jedli viac – teda sumárne na tom boli rovnako, dokonca ešte s nižšou hmotnosťou. Okrem toho, že nepriberali a neboli obézne, sa zistilo dokonca zlepšenie inzulínovej senzitivity a žiadny asociovaný diabetes mellitus nebol v štúdii preukázaný. Dokonca aj napriek faktu, že kolové nápoje obsahujú kofeín, nezistili žiaden efekt na zvýšený krvný tlak a všetky myši vykazovali fyziologický krvný tlak.

„Samozrejme, nechceme tým prezentovať to, že kolové nápoje sú zdraviu prospešné a je výhodné ich prijímať namiesto vody. Skôr by sme chceli poukázať na skutočnosť, že v spoločnosti existujú zaužívané dogmy, ktoré formujú našu každodennú existenciu. Tieto dogmy prijímame ako naše vlastné a správne. Práve preto sú výskumy ako tento ukážkou, že nie je správne úplne nasledovať všetky fakty bez toho, aby boli overené a pravdivo interpretované. Z toho by mala plynúť aj samotná hybná sila vedca, ktorý by mal bádať po veciach nepoznaných, no zároveň pochybovať aj o veciach, ktoré sú známe. Na základe nášho experimentu môžeme povedať, že asociácia kolových nápojov a metabolického syndrómu nepoukázala kauzálny súvis a výlučné prijímanie iba takýchto sladených nápojov nebude samo o sebe zodpovedné za obezitu,“ zdôrazňuje J. Čonka.

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: Jozef Čonka z Ústavu molekulárnej biomedicíny, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračná fotografia: Pixabay.com /taniadimas/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky