Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová génová terapia lieči hemofíliu typu B

Justína Mertušová

Už jednorazová transfúzia podporila tvorbu chýbajúceho proteínu zrážania krvi, nazývaného faktor IX.

Hemofília a génová terapia. Zdroj: iStockphoto.com

Hemofília a génová terapia. Zdroj: iStockphoto.com

Výskumníci zistili, že jediná injekcia novej génovej terapie s názvom FLT180a zbaví ľudí s hemofíliou nutnosti týždenného injekčného podávania faktorov pre zrážanie krvi – koagulačných faktorov, ktoré cirkulujú v plazme a ich funkciou je zabezpečiť zrážanlivosť krvi.

Prelomovú štúdiu viedli odborníci z University College v Londýne (UCL), londýnskej nemocnice Royal Free Hospital a biotechnologickej spoločnosti Freeline Therapeutics.

Hemofília B je forma hemofílie charakterizovaná spontánnym alebo príliš dlhým krvácaním z dôvodu deficitu faktora IX. Nová terapia FLT180a je zameraná na úpravu genetickej vady tak, aby sa telo naučilo tvoriť si koagulačný faktor samo.

Zmena kvality života

Jedným z účastníkov štúdie, v ktorej sa testovala účinnosť liečby, bol aj Elliott Mason, ktorý podľa vyjadrenia na spravodajskej stanici BBC uvádza, že sa jeho život po aplikácii génovej terapie dostal do normálu.

Elliottovo telo nebolo od narodenia schopné vytvárať si dostatok kľúčového koagulačného proteínu – faktoru IX, ktorý je jedným z viacerých faktorov zodpovedných za zrážanie krvi. Celý život sa cítil, akoby musel žiť v ochrannej bubline, nemohol sa venovať športu, aby si náhodou neublížil. V pokročilejšom štádiu si musel dokonca každý deň pichať injekcie s koagulačným faktorom IX, aby predchádzal možnému vykrvácaniu.

Medzi prvé závažnejšie príznaky hemofílie patrí bolestivé krvácanie do kĺbov s opuchmi a nemožnosťou pohybu. „Máme veľa mladých pacientov v neznesiteľnej agónii a nemôžeme urobiť nič, aby sme poškodenie kĺbov zvrátili,“ hovorí profesorka Pratima Chowdaryová z nemocnice Royal Free Hospital a University College v Londýne.

Doktor držiaci infúziu. Zdroj: iStockphoto.com

Doktor držiaci infúziu. Zdroj: iStockphoto.com

Génová terapia

Génová terapia je prelomovým „liekom“, pretože už po jednej aplikácii dokáže významne ovplyvniť zriedkavé geneticky podmienené ochorenia a spoľahlivo obmedziť užívanie štandardných liekov. Je liečebným postupom, pri ktorom sa do genómu (genetickej výbavy) pacienta vkladá sekvencia deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), pričom táto kóduje, respektíve nesie genetickú informáciu pre syntézu nejakého chýbajúceho alebo nefunkčného proteínu. Nato, aby sa správna informácia dostala do cieľových buniek, je potrebný nosič, odborne nazývaný vektor. Ako vektory sa často využívajú napríklad vírusy.

Vedci upravili vírus tak, aby obsahoval pre telo návod na vytvorenie chýbajúceho faktora IX. Vírus funguje ako mikroskopický poštár. Do pečene doručí manuál, na základe ktorého potom bunky začnú vyrábať proteín. FLT180a je pečeňovo riadená génová terapia založená na adeno-asociovanom víruse (AAV), ktorá využíva syntetickú kapsidu (AAVS3).

Účastníci museli zároveň počas štúdie užívať lieky na potlačenie imunity (glukokortikoidy), aby ich imunitný systém liečbu neodmietol.

Génová terapia bola úspešná až u deviatich účastníkov z desiatich. Hladiny faktora IX sa zvýšili z jedného alebo dvoch percent na štandardné hodnoty v priebehu niekoľkých týždňov. Elliott Mason spolu s ďalšími ôsmimi účastníkmi už nemusí po tejto terapii chodiť na pravidelné infúzie, čo je úžasný a dlhotrvajúci výsledok.

„Odkedy som absolvoval klinickú štúdiu, nepodstúpil som žiadnu inú liečbu. Je to naozaj zázrak, pričom je to veda, ale zdá sa mi to celkom zázračné,“ hovorí Elliott.

Autori štúdie budú teraz účastníkov dlhodobo sledovať, aby zistili, ako terapia funguje, poprípade či nemá nejaké nežiaduce oneskorené vedľajšie účinky.

Koľko bude terapia stáť?

Odborníci predpokladajú, že by FLT180a génová terapia mohla do troch rokov vyliečiť väčšinu dospelých ľudí trpiacich hemofíliou B. Stále však existujú otázky, na ktoré nepoznáme odpoveď. Jednou z nich je finančná stránka terapie. Súčasné injekcie faktora zrážanlivosti krvi by stáli 150- až 200-tisíc libier (v prepočte asi 180- – 237-tisíc eur) na jeden rok.

Ďalšou otázkou, ktorá sa naskytá, je, ako dlho bude samotná liečba trvať. Štúdie naznačujú, že najmenej desať rokov. Do dvanástich rokov sa pečeň človeka stále vyvíja, preto bude prístupná pre pacientov až po dosiahnutí tohto veku.

„Počiatočné údaje, ktoré zo štúdie vidíme, sú sľubné, naďalej však pozorne a opatrne monitorujeme testy klinických štúdií génovej terapie ako pri všetkých nových liečebných postupoch,“ povedal predseda Združenia hemofilikov Clive Smith. „Ak sa preukáže, že sú bezpečné a účinné, Národný inštitút pre excelentnosť v oblasti zdravotníctva a starostlivosti (NICE) a Inštitút inovácií vo Veľkej Británii (NHS) musia spolupracovať na uvedení liečby do praxe,“ dopĺňa.

Tok bielych a červených krviniek v tepne. Zdroj: iStockphoto.com

Tok bielych a červených krviniek v tepne. Zdroj: iStockphoto.com

Hemofília v číslach

Hemofília ako geneticky podmienené ochorenie sa na základe absencie alebo nedostatku koagulačného faktora vyskytuje v dvoch formách – A a B. V prípade hemofílie A absentuje koagulačný faktor XIII a v prípade hemofílie B koagulačný faktor IX.

  • Hemofília A postihuje 1 z 5 000 narodených mužov. Každý rok sa narodí asi 400 detí s hemofíliou A.
  • Hemofília B sa vyskytuje štyrikrát menej.
  • Ľudia s ťažkým typom hemofílie majú v krvi menej ako jedno percento koagulačného faktora.
  • Pacienti s ťažkou hemofíliou A trpia väčším krvácaním ako pacienti s ťažkou hemofíliou B.
  • Počet hemofilikov na celom svete je podľa odhadov viac ako 400 000. Podľa najnovšej metaštúdie je toto číslo až štyrikrát vyššie – 1,1 milióna.
  • Na Slovensku žije okolo 600 hemofilikov.

Zdroj: Vedanadosah, BBC, DOI: 10.1056/NEJMoa2119913, NPZ, BJH, DOI: 10.7326/M19-1208

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky