Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecká cukráreň: Ako slovenské lesy prichádzajú o rozmanitosť života

VEDA NA DOSAH

Intenzita ľudského vplyvu na prírodu je veľmi silná, odborníci hovoria o šiestom masívnom vymieraní druhov.

Plagát: vedecká cukráreň, február. Zdroj: CVTI SR

Človek využíva prírodné zdroje počas celej svojej existencie, avšak príchod priemyselnej revolúcie, rast celosvetovej populácie, rozvoj technológií a globalizácia spôsobili prudký vzostup negatívnych vplyvov človeka na život na Zemi.

Ťažba surovín, znečistenie, intenzívne pôdohospodárstvo, klimatická zmena či šírenie inváznych druhov spôsobujú stratu alebo výraznú zmenu biotopov mnohých organizmov. Dochádza k poškodzovaniu až zániku mnohých ekosystémov, a to aj takých, o ktorých vieme len veľmi málo.

Intenzita ľudského vplyvu je v posledných desaťročiach taká silná, že odborná komunita hovorí o šiestom masívnom vymieraní druhov a novej geologickej epoche zvanej antropocén. Strata biologickej rozmanitosti, ba priam vymieranie druhov zdanlivo nie je problémom Slovenska a našich lesov. Opak je však pravdou. Viac o tom, aká je teda skutočná realita a aké sú možnosti zmiernenia negatívneho vývoja, sa dozviete v prednáške vegetačného ekológa a lesníka Františka Máliša.

Februárová Vedecká cukráreň sa bude konať pre pandémiu bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentárov na Facebooku alebo zaslať do redakcie portálu Veda na dosah (vnd@cvtisr.sk) do 8. 2. 2021. 

Ing. František Máliš, PhD., sa špecializuje na výskum biodiverzity a druhového zloženia vegetácie lesov mierneho pásma v kontexte využívania lesov človekom a vplyvu globálnych environmentálnych zmien. Vyštudoval na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde aj pracuje a podieľa sa na výučbe predmetov súvisiacich s ekológiou lesnej vegetácie. Absolvoval niekoľko pracovných pobytov v zahraničí. Výsledky svojho výskumu publikuje predovšetkým v medzinárodných vedeckých časopisoch a viaceré vedecké výstupy majú vďaka jeho intenzívnej medzinárodnej spolupráci (napr. iniciatívy ICP Forests, forestREplot, SoilTemp) vysokú kvalitu.

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky