Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Čína sa po strete so západnou modernosťou vracia k tradíciám

VEDA NA DOSAH

Októbrová Vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Z jej online videozáznamu sa môžete dozvedieť o starej aj modernej Číne. Obe jej podoby a ich prelínanie sa v ňom približuje Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD., sinologička z Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave.

Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD. je sinologička, prekladateľka a výtvarná teoretička. Venuje sa čínskemu umeniu a čínskej literatúre. Okrem toho, že pôsobí v SAV, vyučuje dejiny čínskej literatúry na Katedre východoázijských štúdií na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Jej prednáška s názvom Písané na hodváb: Čína od pradávna až po súčasnosť sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnila bez účasti verejnosti.

Daniela Zhang Cziráková v skoro dvojhodinovej prednáške rozprávala o filozofii, morálke a kultúre, ktoré reprezentujú Čínu už tisícročia. Opísala však aj devastačný vplyv Západu na jej hodnoty a snahu o návrat moderných Číňanov k tradíciám.

Dala nám ryžu aj čaj

Hoci je Čína jediná staroveká civilizácia pretrvávajúca až do súčasnosti, pravdepodobne si v súvislosti s ňou vybavíme ryžu, ktorá je už bežnou súčasťou našich jedálničkov. Avšak stále nie takou bežnou ako pre Číňanov, pre ktorých je ako pre nás chlieb. Ryža sa v Číne zbiera niekoľkokrát za rok. „V niektorých oblastiach dvakrát, v iných trikrát za rok. To znamená, že je možné vypestovať pomerne veľké množstvo ryže na pomerne malom políčku,“ približuje Daniela Zhang Cziráková.

Nemožno nespomenúť čaj, pretože jeho účinky objavili práve Číňania. Existuje viacero legiend o tom, ako sa to stalo. Podľa jednej z nich čaj objavila ošetrovateľka. Tá opatrovala zraneného hrdinu, ktorý porazil zlého draka. Dávala mu piť horúcu vodu, ako je v Číne zvykom, keď do nej spadlo zopár lupienkov čaju. Bojovníka nápoj osviežil a napokon aj vyliečil.

Vzdelanie — cesta k lepšiemu životu

Čína však dala svetu aj niečo zo svojej filozofie. Čínsky filozof a štátnik Konfucius (551 – 479 p. n. l.), svojím apelom na vzdelanie oslnil napríklad západných mysliteľov z obdobia osvietenstva. Čínu totiž neriadili šľachtici, ako to bolo zvykom na západe, ale úradníci, ľudia ktorí zložili štátne skúšky, a tým pádom boli do istej miery vzdelaní. Vzdelanie je dodnes v Číne veľkou hodnotou. „Keď vojdete do čínskeho kníhkupectva, tak najviac ľudí uvidíte v oddelení učebníc. Ľudia sedia na zemi, čítajú si z učebníc a učia sa. Pre Číňanov je vzdelanie cesta k lepšiemu životu,“ vysvetľuje vedkyňa a dodáva, že i keď dnes už v Číne nie je absolútnou podmienkou úspechu, úcta k nemu stále pretrváva.

Daniela Zhang Cziráková v prednáške rozpráva o Konfuciovej filozofii hlbšie a porovnáva ju s filozofiou ďalšieho známeho čínskeho filozofa Lao-c´. Hovorí aj o čínskom porceláne, hodvábe, maľbe, kaligrafii, architektúre či kulinárstve. Približuje, ako Čína utrpela kultúrnou revolúciou, ktorá prišla zo Západu, nielen kultúrne, ale aj morálne. V nasledujúcom rozhovore s Janou Tutkovou, moderátorkou Vedeckých cukrární, rozoberá aj súčasný trend detských samovrážd, ktorý vyplýva z tlaku na výkon, postavenie čínskych žien v súčasnosti a čínsku rodinu.

Októbrová Vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň. Pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční posledný novembrový piatok, t. j. 27. novembra 2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia, čiže Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

Čo je Vedecká cukráreň

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

 

Text: Galina Lišháková

Zdroj: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky