Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedkyňa roka SR 2014 – Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

VEDA NA DOSAH

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Ocenenie Vedkyňa roka SR získala Mgr. Lucia Kučerová, PhD., z Ústavu experimentálnej onkológie SAV za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., je vedúcou kolektívu vedcov, ktorý sa zameriava na štúdium biológie nádorovej bunky, interaktívnej signalizácie medzi nádorovými bunkami, strómou a mezenchýmovými kmeňovými bunkami v nádorovom mikroprostredí. Vedecké témy projektov riešia vzťah medzi chemorezistenciou a schopnosťou buniek iniciovať rast nádorov, vlastnosťami nádorových kmeňových buniek aj úlohe aktivovaných stromálnych fibroblastov v kontrole progresie malígneho ochorenia. Ťažiskovými výstupmi v poslednom období bolo niekoľko jej publikácií o využití ľudských mezenchýmových kmeňových buniek na nasmerovanú molekulárnu chemoterapiu nádorov.

Svojím výskumom dospela k výsledkom, ktoré možno považovať za veľmi efektívny protinádorový prístup na dosiahnutie dlhodobého vyliečenia istého typu nádorového ochorenia.

Vedec roka SR 2014 – víťazi

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky