Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

VEDA NA DOSAH

Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Osobnosťou roka v oblasti technológií sa stal doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., z Fakulty výrobných technológií, Technickej univerzity v Košiciach za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a za mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.

Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., aj napriek relatívne mladému veku patrí k erudovanej a vysoko kvalifikovanej generácii vedeckých pracovníkov na vysokých školách. Viac ako desať rokov sa venuje výskumu v oblasti progresívnych výrobných technológií, a to najmä výskumu technológie vodného prúdu. Dôkazom o vynikajúcich výsledkoch jeho vedeckých prác v tejto oblasti sú aj významné ocenenia a uznania, ktoré získal. Doc. Hloch má výbornú medzinárodnú vedeckú povesť. Aktívne spolupracuje s významnými vedcami takmer z celého sveta a v nadväzovaní vedeckej spolupráce aktívne pokračuje aj ďalej. Pravidelne recenzuje príspevky v renomovaných karentovaných časopisoch a  v niektorých z nich je aj členom redakčných rád.

Má mimoriadne organizačné schopnosti s orientáciou na cieľ s vysokou empatiou. V úlohe vedúceho výskumnej skupiny je vždy pripravený pomôcť mladším kolegom. Jeho spolupracovníci ho rešpektujú ako človeka s otvorenou mysľou pre nové návrhy, je pracovitý v objavovaní nových technológií, a zároveň je nezávislým vedcom, ktorý prijíma nevyriešené problémy ako výzvu a nie ako problém.

Vedec roka SR 2014 – víťazi

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky