Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osobnosť roka v programoch EÚ – prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

VEDA NA DOSAH

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Osobnosťou roka v programoch EÚ sa stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku /Fostering excellence in multiscale cell imaging/ v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie EuroBiolmaging.

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti biofyziky a biofotoniky. Je zakladateľom a zároveň dlhoročným vedúcim Katedry biofyziky, ako aj novovytvoreného Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ v Košiciach, je garantom magisterského a doktorandského štúdia v odbore biofyzika a predsedom celoslovenskej komisie na udeľovanie titulov DrSC. v spomínanom odbore.

Vzácne skúsenosti získal aj pri manažovaní a koordinácii medzinárodných projektov. Ako školiteľ 19-tich ukončených PhD. študentov, významný koordinátor medzinárodných bilaterálnych projektov a autor vyše 110 publikácií a viacerých článkov, sa natrvalo zapísal do vedeckého diania vo svete.

Vedec roka SR 2014 – víťazi

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky