Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Skúmanie kvality a bezpečnosti potravín

VEDA NA DOSAH

Štruktúra potravín

Kvalita potravín sa zabezpečuje predovšetkým vo výskumných laboratóriách.

Na skúmanie zloženia potravín a ich bioznečistenia sa v štátnych kontrolných laboratóriách používajú moderné molekulárno-biologické metódy. Umožňujú identifikovať neželané biologické kontaminanty a falšovanie drahších vstupných zložiek. Na analýzu potravín sa začali používať metódy využívajúce DNA pred zhruba 20 rokmi. V praxi sa používajú na typizáciu potravinársky významných mikroorganizmov, napr. v mliečnych výrobkoch – jogurtoch; analýzu zmesných kultúr mikroorganizmov vo víne, v bryndzi; identifikáciu a typizáciu patogénnych mikroorganizmov v potravinách.

Na vývoji a zavedení moderných molekulárno-biologických metód do praxe sa podieľal aj molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť, kvalitu a bezpečnosť potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC (Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra) v Bratislave. Takmer dvadsať rokov sa venuje možnostiam využitia metód molekulárnej biológie, najmä metód založených na DNA, pri skúmaní zložiek potravín. Ide najmä o geneticky modifikované organizmy, alergény či prítomnosť patogénnych baktérií a vplyvy technologických úprav potravín na ich stanovenie.

Na našu otázku, aká je kvalita a bezpečnosť potravín na Slovensku, doc. Siekel povedal: „Jednoduchá a jednoznačná odpoveď neexistuje. Stručne možno povedať, že slovenské potraviny sú kvalitné a bezpečné aj preto, že naša platná potravinárska legislatíva je oproti legislatíve Európskej únie prísnejšia. Po vstupe do EÚ došlo k zlepšeniu vo výrobe potravín, hlavne hygieny, je lepšia dostupnosť moderných technológií a za posledné roky aj vzdelávanie výrobcov tradičných potravín.“ Dodal, že ideálne sú potraviny z domácich zdrojov, najmä s obsahom funkčných zložiek. Popri svojej základnej nutričnej hodnote majú aj úlohu protekčnú, napr. vo forme zlepšenia antioxidačného statusu, skladby a obsahu vlákniny či lepku. Významnú úlohu pri výrobe potravín majú prídavné látky, napr. antioxidanty, stabilizátori a emulgátori.

Potravinárskym produktom sa už viac ako osem rokov udeľuje Značka kvality SK. Spotrebitelia dostávajú na potravinách s týmto logom komplexné informácie o výrobkoch a tiež záruku, že nakupujú kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritériá podľa zásad značky za dodržania národnej legislatívy, ale aj legislatívy EÚ. Za bezpečnosť potravinárskych výrobkov zodpovedajú nielen producenti surovín, ale aj prepravcovia a predajcovia. Spotrebitelia sa podieľajú na bezpečnosti potravín hlavne dodržiavaním správnej hygieny, vhodnou prípravou a predpísaným uskladnením.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Z prezentácie doc. RNDr. Petra Siekela, PhD.

Viac informácií:

Kvalita a bezpečnosť potravín (Reportáž)

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky