Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vývoj ocelí pre ľahšie a bezpečnejšie autá

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Dá sa povedať, že stará dobrá oceľ, ktorú ľudstvo využíva už niekoľko tisícročí, rozhodne nepatrí do „starého železa“, pretože ešte stále je na nej čo vylepšovať.

Vývoj ocelí v posledných desaťročiach napreduje míľovými krokmi. Aby bolo možné splniť náročné požiadavky na konštrukciu áut aj v konkurencii s alternatívnymi ľahkými materiálmi, ako sú kompozity a zliatiny na báze hliníka a horčíka.

Prioritným cieľom pri vývoji ocelí sa stalo zvyšovanie ich pevnosti. Používajú sa pritom najmodernejšie experimentálne metódy podporované celým množstvom počítačových simulácií. V praxi sa využívajú najmä tie výsledky výskumu, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia, s dôrazom na zlepšenie ochrany ľudských životov pri automobilových nehodách.  

Výsledkom spevnenia ocele je menšia hrúbka komponentov karosérie, čím sa zníži ich hmotnosť. Celková nižšia hmotnosť automobilov zabezpečuje nižšiu spotrebu paliva pri zníženej tvorbe CO2 emisií, ktoré sú jedným z faktorov globálneho otepľovania.

Mladý úspešný slovenský vedec Dr. Ing. Daniel Križan, uznávaný odborník na materiálové inžinierstvo, vedúci výskumného tímu pre vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel v oceliarskej spoločnosti voestalpine Steel Division GmbH v Linzi, v Rakúsku, nám v tejto súvislosti povedal, že na tak notoricky známom konštrukčnom materiáli, akým je oceľ, je stále čo vyvíjať, pričom jej vývoj prinajmenšom pre automobilový priemysel pokračuje doslova raketovým tempom. V prípade vývoja moderných ocelí pre automobilový priemysel je to hlavne zníženie negatívneho dopadu vplyvov osobnej dopravy na životné prostredie pri jej výrazne zvýšenej bezpečnosti.

Novovyvinuté ocele pre automobilový priemysel zabezpečujú oproti klasickým oceliam vyššiu pevnosť kabíny posádky, a teda lepšie správanie automobilu pri náraze. Táto kabína sa pri náraze nedeformuje, čím sa dá predísť poraneniam posádky alebo dokonca aj ich smrti.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: z prezentácie Dr. Ing. Daniela Križana, voestalpine Steel Division GmbH Linz, Rakúsko

Viac informácií:

D. Križan: Vývoj ocele pre automobilový priemysel pokračuje raketovým tempom (Rozhovor)

Nová oceľ – ľahšie a bezpečnejšie autá (Reportáž)

VIDEOZÁZNAM

 

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky