Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2024: Zapojte sa do výtvarnej a fotografickej súťaže

VEDA NA DOSAH

Prihláste sa do výtvarnej a fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ukážte svoj talent a vyhrajte!

Výtvarná a fotografická súťaž, Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2024.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje tento rok už 19. ročník výtvarnej a 10. ročník fotografickej súťaže. Zdroj: CVTI SR

Od 11. do 17. novembra 2024 nás opäť čaká jedinečné podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Jeho cieľom je popularizovať vedu a prezentovať prácu vedcov verejnosti, ale aj vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických smerov, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Obľúbená súťaž mladých výtvarníkov aj fotografov

Súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku bývajú tradične aj rôzne sprievodné podujatia po celom Slovensku. Patria medzi ne i obľúbená výtvarná súťaž a fotografická súťaž pre žiakov a študentov, ktoré vyhlasuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Téma minuloročnej súťaže znela Veda je zábava. Žiaci a študenti prezentovali prostredníctvom svojich prác vedecké javy, s ktorými sa stretli v bežnom živote. Vyhodnotenie fotografických prác sa uskutočnilo 6. 11. 2023 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Všetky víťazné diela si môžete pozrieť v archíve výtvarnej a fotografickej súťaže.

Minuloroční výhercovia fotografickej a výtvarnej súťaže Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023.

Minuloroční výhercovia fotografickej a výtvarnej súťaže Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 počas slávnostného odovzdávania cien v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Zdroj: CVTI SR

Zamerané na ekológiu

Aj v tomto roku majú mladí šikovní ľudia opäť šancu ukázať svoje výtvarné nadanie, fotografické zručnosti i kreativitu. 19. ročník výtvarnej súťaže a 10. ročník fotografickej súťaže sú venované aktuálnym témam ekológie a udržateľnosti, ktoré rezonujú na celom svete. Témy tohtoročných súťaží preto nesú príznačné názvy Aj toto je recyklované (výtvarná súťaž) a Energie pre budúcnosť (fotografická súťaž).

Výtvarná súťaž: Aj toto je recyklované

Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov a študentov o vedu, techniku a vedecké bádanie. Tohtoročná výtvarná súťaž nesie názov Aj toto je recyklované. V rámci témy môžu žiaci výtvarne stvárniť ochranu prírody vo svojom okolí, svoje predstavy o recyklácii a vytvorení predmetov, ktoré vzišli z recyklácie. Pri tvorbe výkresu môžu využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako sú maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov. Do súťaže sa môžu zapojiť v dvoch kategóriách.

  • Kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov
  • Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov
Obr. vľavo: 1. miesto v Kategórii II: Emma, Základná umelecká škola Handlová. Názov: Markus predstavuje vedu u nás doma. Obr. vpravo: 1. miesto v Kategórii I: Ema, Súkromná základná škola Stará Ľubovňa. Názov: Starostlivosť o vlasy.

Obr. vľavo: 1. miesto v Kategórii II: Emma, Základná umelecká škola v Handlovej. Názov: Markus predstavuje vedu u nás doma. Obr. vpravo: 1. miesto v Kategórii I: Ema, Súkromná základná škola v Starej Ľubovni. Názov: Starostlivosť o vlasy. Zdroj: CVTI SR

Fotografická súťaž: Energie pre budúcnosť

Téma tohtoročnej fotografickej súťaže znie Energie pre budúcnosť. Žiaci ju môžu stvárniť pomocou rôznych vizuálnych inštalácií, ktoré pre nich predstavujú energie budúcnosti.

Na zhotovenej fotografii sa môžu objaviť predmety, materiály, vizuálne pútavé obrazy, fyzikálne javy. Cieľom je fotografiami ukázať, ako by sme mohli využívať zdroje energie v budúcnosti a ako prispejeme k udržateľnejšiemu životu na našej planéte.

Fotografická súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl, žiakom a študentom osemročných gymnázií a študentom stredných škôl na Slovensku. Rovnako ako v prípade výtvarnej súťaže môžu súťažiť v dvoch kategóriách.

  • Kategória I: žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií
  • Kategória II: študenti stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií
Vo fotografickej súťaži v roku 2023 zvíťazil snímok Petra zo Základnej školy Martinská v Žiline.

V roku 2023 zvíťazila v Kategórii I fotografickej súťaže snímka Petra zo Základnej školy Martinská v Žiline. Jeho fotografia nesie názov Západ slnka na Veľkom Diele. Zdroj: CVTI SR

Uzávierka zasielania súťažných prác

Uzávierka zasielania súťažných prác je 4. októbra 2024. Vyhodnotenie prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2024. Informácie o oboch súťažiach a pokyny, ako sa zapojiť, nájdete na webe tyzdenvedy.sk v jednotlivých sekciách v časti Podujatia organizátorov.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorý bude prebiehať od 11. do 17. novembra 2024, opäť prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav do miest na celom Slovensku. Hlavnými organizátormi Týždňa vedy a techniky na Slovensku sú Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVaM SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Zdroj: CVTI SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky