Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Tomáš Brestovič (vodíkové zásobníky novej generácie)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., priniesol inovácie v oblasti vedy a techniky pre implementáciu vodíkových technológií do širokej oblasti automobilového priemyslu a energetiky. Vysokoškolské vzdelanie získal na Technickej univerzite v Košiciach na Strojníckej fakulte v odbore energetické stroje a zariadenia, kde dosiahol aj ďalší akademický rast. Na košickej alma mater pôsobí od roku 2008 ako výskumník a pedagóg. Prof. Brestovič sa už vyše 15 rokov venuje unikátnym vodíkovým technológiám, návrhu, výrobe a testovaniu nových typov metalhydridových materiálov a ich zavádzaniu do prototypových vodíkových zariadení. Je tvorcom unikátnych zariadení pre reguláciu, kompresiu a separáciu vodíka implementáciou inovatívnych postupov a metodík, ktoré prispeli hlavne k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky vodíkových zariadení v praxi. Využitím nízkotlakového spôsobu akumulácie vodíka sa optimalizujú a zlepšujú parametre prevádzky dopravných prostriedkov poháňaných vodíkom.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky