Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Uhlíkovo neutrálna spoločnosť vyžaduje transformáciu viacerých oblastí života

VEDA NA DOSAH

Prognostický ústav SAV analyzoval scenáre, ktorými by sa do roku 2050 dalo dosiahnuť, aby bolo Slovensku uhlíkovo neutrálne.

Koncept zníženia emisií. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Energeticko-emisný model Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050 je komplexným modelom systému energetických tokov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva (budovy, priemysel, doprava, energetický sektor, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo). Ide o unikátny model, ktorý môže pomôcť aj pri nastavení verejných politík, ktorých zámerom je dosiahnutie bezuhlíkového cieľa Slovenska do roku 2050.

Model je zaujímavý i pre širokú verejnosť, pretože vďaka nemu môže aj bežný človek vidieť, ako zmena každodenného správania prispeje k zníženiu spotreby energie či emisií skleníkových plynov.

PDF prezentácia Uhlíkovo neutrálneho Slovenska do roku 2050.

Zdroj: SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky