Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Revolúcia v priemysle – automatické logistické systémy

VEDA NA DOSAH

Pred časom by to znelo ako scenár k sci-fi filmu, v súčasnosti je to v nejednom závode úspešnou realitou. V mnohých veľkých výrobných halách, kde musí presun materiálu „klapať“ ako hodinky, jazdia vozíky bez vodičov - automaticky navádzané robotické systémy, ktoré patria k špičkovým riešeniam pre priemyselnú výrobu.

Vo svojej prednáške nám náš hosť priblížil trendy vývoja distribúcie materiálu automatickými AGV ťahačmi v logistickom procese výroby, ako aj otázku smerovania internej logistiky. Revolučné inteligentné roboty medzi sebou navzájom komunikujú, urýchľujú a zefektívňujú tak celý proces výroby. Vývoj budúcich výrobných systémov a z neho vyplývajúcich požiadaviek na internú logistiku neustále smeruje k SMART riešeniam. Výrobné systémy čakajú revolučné zmeny. Získajú nové vlastnosti a budú schopné učiť sa zo svojej minulej prevádzky. Vďaka nasadeniu senzorov do výroby bude (nielen) priemysel schopný zbierať veľké množstvo dát, spracovávať ich a využívať v tvorbe nových znalostí. Čo znamená a ako si vysvetliť Industrie 4.0, pojem tak často skloňovaný na súčasnom priemyselnom trhu?

Kto je Rastislav Tribula

Ing. Rastislav Tribula, PhD. je uznávaný vedeckovýskumný a vývojový pracovník, konštruktér a odborník na automatické logistické systémy. Pracuje ako vedúci oddelenia výskumu a vývoja nových produktov pre komplexnú automatizáciu logistiky vo výrobnom procese (od konštrukcie, cez hardvér až po softvér) v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEIT v Žiline. 

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky