Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozhovor s R. Tribulom, konštruktérom a vedúcim oddelenia CEIT v Žiline

VEDA NA DOSAH

Ing. Rastislav Tribula, PhD.

Ing. Rastislav Tribula, PhD. (1983), pochádza z Bardejova. V rokoch 2003 – 2008 študoval na Žilinskej univerzite v Žiline, kde získal titul Ing. v odbore Konštrukcia strojov a zariadení. V roku 2011 získal titul PhD. (Časti a mechanizmy strojov). V rokoch 2006 – 2011 pracoval ako konštruktér v CEIT SK, s. r. o., Žilinská univerzita. V rokoch 2011 – 2013 bol konštruktérom, vedúcim projektu v CEIT Technical Innovation, s.r.o. Od roku 2014 je vedúcim oddelenia Výskum a vývoj nových produktov pre komplexnú automatizáciu logistiky vo výrobnom procese v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEIT v Žiline.

Je autorom úžitkových vzorov Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie (Tribula R. Úžitkový vzor č. 6399) a Malotraktor (Tribula R. Úžitkový vzor č. 6950). Je tiež spoluautorom štyroch úžitkových vzorov: Zariadenie na čistenie plochých predmetov, najmä kobercov alebo rohoží (Úžitkový vzor č. 5110), Spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie (Úžitkový vzor č. 5418), Kompaktné riadené pojazdové koleso podvozka (Úžitkový vzor č. 6433), Spôsob automatického čistenia filtrov v chladiacom zariadení a chladiace zariadenie s automatickým čistením filtrov (Úžitkový vzor č. 6424).

Bol riešiteľom piatich projektov v oblasti inovácií. Na svojom konte má niekoľko publikovaných článkov a referátov aj z medzinárodných konferencií.

Ing. Rastislav Tribula, PhD., bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE dňa 28. apríla 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave, ktorej organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Vystúpi s témou Revolúcia v priemysle – automatické logistické systémy. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

 

M. B.: Kam smeruje automatizácia logistiky vo výrobnom procese?

R. TRIBULA: „K úplnému prepojeniu všetkých objektov a systémov, ktoré sa nachádzajú vo výrobe (budovy, stroje, logistika…). Konektivita a prepojenie je veľmi dôležitá pri akýchkoľvek zmenách, ktoré sa dejú počas výroby a má obrovský vplyv na produktivitu. Napríklad zmena parametrov výstupného produktu by automatický nastavila všetky potrebné parametre objektov, ktoré súvisia s výrobným procesom daného produktu bez potreby ďalšieho zásahu človekom vo výrobnom procese.“

M. B.: Študovali ste na Žilinskej univerzite, odbor Konštrukcia strojov a zariadení. Čo bolo pre Vás podnetom pre výber tohto štúdia?

R. TRIBULA: „K technike a konštrukcii mám vzťah od detstva. Pri konštrukcii strojov je to celé hmatateľnejšie ako pri vývoji softvéru. Vývojár je po návrhu stroja alebo produktu vo virtuálnom prostredí vtiahnutý do procesu výroby prototypu, montáže a aj samotného testovania. Je to veľmi pestré a oblasť pôsobenia v praxi je veľmi široká.“

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

R. TRIBULA: „Najvýznamnejší úspech je jednoznačne to, že som na čele mladého kreatívneho tímu, s ktorým sme priniesli na trh naše produkty. Tie sú plné inovatívnych myšlienok, riešení a chodia sa na ne pozerať veľké koncernové firmy.“

M. B.: Na čom pracujete v súčasnosti?

R. TRIBULA: „Momentálne pracujeme na vývoji nových modelov AGV ťahačov a ďalších periférií. Najnovšiu vec, ktorú momentálne dokončujeme, je bezpáskové navádzanie AGV ťahačov. Pilotný projekt je už v testovacej prevádzke v Škoda Auto a po prvotných prezentáciách sa dostavil pozitívny ohlas na túto novinku.“

M. B.: Aktívne sa zapájate do riešenia projektov. Akému projektu by ste sa najradšej venovali?

R. TRIBULA: „Najradšej by som sa venoval projektu Elektrický malotraktor. Týmto projektom chcem podporiť elektromobilitu na Slovensku a priniesť na trh ekologickú novinku pre širokú verejnosť.“

M. B.: Ak by ste mali tú možnosť, čím by ste sa snažili získať mladých ľudí pre oblasť vedy a techniky?  

R. TRIBULA: „Mladých ľudí treba zapájať do kreatívnych projektoch už v mladom veku prostredníctvom súťaží. Žiaci alebo študenti z rôznych škôl súperia proti sebe. Tém pre kreatívnu prácu je nekonečne veľa, napríklad stavba modelov, preliezačky pre deti, stavba formúl bez pohonu atď. Vymyslené veci si musia aj fyzicky vyrobiť, poprípade žiaci musia byť pri ich výrobe, s možnosťou ovplyvnenia konečného výsledku. Len vtedy to bude mať pre nich zmysel a začne ich to baviť!“

M. B.: Ako relaxujete?

R. TRIBULA: „Snažím sa byť doma s rodinou, rád si zahrám futbal, v zime lyžujem, prípadne si zájdem na huby, ak rastú.“

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

 

Prehľad patentov R. Tribulu

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/2016/4-2016/veda-v-centre-revolucia-v-priemysle-automaticke-logisticke-systemy.html?page_id=6352

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky