Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Procesná technika – moderné spracovateľské technológie

VEDA NA DOSAH

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. vyštudoval špecializáciu Chemické a potravinárske stroje a zariadenia na Strojníckej fakulte SVŠT a už vyše 30 rokov pracuje v tomto odbore. Profesijne sa venuje dvom významným oblastiam tohto odboru: dizajnu a dimenzovaniu strojov a aparátov pre chemické a potravinárske procesy a technológie a mechanike partikulárnych (zrnitých, sypkých, práškových) látok. V oblasti dizajnu a dimenzovania zariadení sa špecializuje na nekonvenčné a atypické konštrukcie tlakových aparátov pre chemický, petrochemický a potravinársky priemysel s využívaním FEM prostriedkov dimenzovania. Vzhľadom na jedinečnosť študijného odboru Procesná technika sa mnohé spoločnosti z celej Európy a ďalších krajín obracajú na pracovisko profesora Peciara s riešením úloh intenzifikácie, optimalizácie a modernizácie chemických a potravinárskych technológií.

Prednáška bola zameraná na viaceré okruhy potravinárskych a chemických technológií. Medzi ne patrili napríklad výhody a nevýhody práškových a aglomerovaných materiálov, moderné formy produktov, ovplyvnenie rýchlosti rozpúšťania materiálov v kvapalinách, problémy dispergovania práškových materiálov do kvapalín,   výroba viackomponentných cukroviniek, vrstvené čokoládové produkty, farbenie a leštenie dražovaných cukríkov, výroba expandovaných potravín, priemyselné aplikácie aglomeračných technológií (hnojivá, farebné pigmenty, mikrogranule kozmetických prípravkov a liečiv…), ako aj niektoré zaujímavé aspekty procesnej techniky (var pri nízkych a vysokých teplotách, rozpúšťanie plynu v kvapalinách, destilácia ropy na palivá…).

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky