Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Informačná bezpečnosť či biotechnológie

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Záujemcovia o štúdium na vysokej škole si po komplexnej akreditácii môžu vybrať aj nové študijné programy, STU otvára nové študijné programy.

Väčšina komunikácie dnes prebieha cez internet, ochrana citlivých informácii je tak stále aktuálnejšia. Slovenská technická univerzita reaguje na situáciu a otvára pre záujemcov o štúdium nový študijný program Informačná bezpečnosť. Výučba je úzko prepojená s praxou. Študentom prednášajú okrem pedagógov a vedcov z fakulty niektoré predmety aj ľudia z biznisu v novom Výskumnom centrum Eset zriadenom práve v spolupráci s top odborníkmi na informačnú bezpečnosť.

Na Fakulta informatiky a informačných technológií STU pribudol tiež nový bakalársky študijný program Internetové technológie.

„Tieto programy reflektujú požiadavky praxe a zároveň v sebe skrývajú veľký potenciál výskumu, ktorý čím ďalej zreteľnejšie vo svete vidieť. Nielen informačná bezpečnosť, ktorá v sebe zahŕňa aj otázky ako ochrana súkromia, identifikácia používateľa, prieniky do systémov a sietí, ale aj internetové technológie a s nimi spojený Internet vecí otvárajú nepreberné množstvo inovácií, keďže dnes skoro každá aplikácia využíva Internet. Treba dodať, že všetky študijné programy, aj tradičná informatika prešla inováciou, okrem agilného vývoja softvéru sa posilnila umelá inteligencia, počítačová grafika a počítačové videnie, hovorí dekanka FIIT STU Mária Bieliková.

Všetky študijné programy sú v ponuke ako trojročné aj štvorročné bakalárske štúdium. Tie dlhšie sú vhodné pre záujemcov, ktorých láka IT, ale nemajú dostatočné základy matematiky a informatiky zo strednej školy. Obsah programu je rozložený do 4 rokoch s dôrazom na posilnenie vedomostí matematiky a programovania v úvode.

Aj ostatné fakulty Slovenskej technickej univerzity v rámci komplexnej akreditácie získali akreditáciu pre nové študijné programy a ďalšie programy inovovali. Do obsahu sa preniesli nové vedecké poznatky a požiadavky z praxe. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pribudli laboratória pre materiálový výskum či automatizáciu, ktoré priniesli inovácie bakalárskych študijných programov Materiálové inžinierstvo, Výrobné zariadenia a systémy či Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle. Predovšetkým však na fakulte otvorili v tejto oblasti nové doktorandské programy Progresívne materiály a materiálový dizajn a Automatizácia a informatizácia procesov.

STU rozšírila tiež ponuku študijných programov v angličtine na 162. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU štúdium STUtak dnes ponúka už všetky študijné programy aj v angličtine. Pri bakalárskom štúdium sú to Telekomunikácie, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo, Elektroenergetika, Elektrotechnika, Elektronika, Robotika a kybernetika, Aplikovaná informatika, Automobilová mechatronika. Mechatronika je považovaná za jeden z najdôležitejších technických smerov v priemysle 21. storočia. Absolventi získajú vedomosti z elektroniky vhodné pre automobilový priemysel. Na bakalársky študijný program Automobilovej mechatroniky nadväzuje ďalšia tohtoročná novinka – inžiniersky študijný program Aplikovaná mechatronika a elektromobilita. „Prioritou Európskej únie je dosiahnuť nezávislosť od fosílnych palív a chrániť životné prostredie, a to aj prostredníctvom elektromobility. Na Slovensku je silný automobilový priemysel a skôr či neskôr všetky automobilky prejdú k elektromobilite, reagujeme na tento vývoj a pripravuje absolventov pre prax,“ hovorí garant profesor Mikuláš Huba.

Aj na FEI STU však boli inovované všetky programy. Napríklad v obľúbenom programe Telekomunikácie podľa garanta profesora Ivana Baroňáka: „pribudli nové predmety, ktoré odrážajú zmeny v sektore, zameriavajú sa na bezdrôtový prenos, multimediálny prenos, IP technológie, siete 4. a 5. generácie.“ Rovnako aj tu sa vyučuje v nových laboratóriách zameraných na výskum moderných mobilných sieti vrátane technológií IMS a LTE.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU ponúka nové programy v oblasti biotechnológií a medicínskej chémie, kde tiež využíva nové laboratória. Ide o bakalárske programy Biotechnológia, Chémia, medicínska chémia a chemické materiály či inžinierske Biochémia a biomedicínske technológie. „Reagujeme na inovácie v chémií, ktorá  čoraz intenzívnejšie využíva biotechnológie. Výsledkom je úspora energií, znižovanie odpadov a ekologickejšia chémia. Študenti pracujú modifikovanými mikroorganizmami, ktoré sa využívajú pri vývoji nových liekov, na biodekontamináciu pôdy či pri produkcií biopalív z potravinárskych odpadov,“ vysvetľuje dekan FCHPT STU Ján Šajbidor. 

Stavebná a strojnícka fakulta STU stavili pri inovovaní študijných programov na ekologické aspekty a nové materiály a technológie. Rovnako využívajú nové laboratória. „Pribudli nám prístroje schopné merať rôzne typy škodlivín v minimálnych množstvách,“ hovorí profesor Marian Peciar zo Strojníckej fakulty, garant nového bakalárskeho programu Technika ochrany životného prostredia. Zameriava sa na technológie a stroje, ktoré prispievajú pri výrobe k ochrane prostredia, znižujú emisie, prašnosť, znečistenie odpadovej vody. Ďalším inovovaným je bakalársky program Environmentálna výrobná technika. Na Stavebnej fakulte pomáhajú vo výučbe a výskume nové prístroje na bakalárskych programoch Vodné stavby a vodné hospodárstvoPozemné stavby a architektúra. Prístroje umožňujú skúmať a navrhovať zlepšenia v oblasti stavebných materiálov, statiky, klímy, akustiky, odolnosti voči vetru či dažďu a ďalších fyzikálnych aspektov stavebných konštrukcií.

 

Informácie o možnostiach štúdia na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave nájdete na stránke univerzity

 

Autor: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu STU

Foto: STU

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky