Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Materiály pre udržateľné využívanie energie

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku fyzikálneho metalurga Jaroslav Jerza o trvalo udržateľnom dizajne budúcnosti? Prinášame vám z nej video.

Fyzikálny metalurg Jaroslav Jerz z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave v prednáške predstavil technické materiály, ktoré v doterajšej histórii ľudstva najviac prispeli k efektívnejšiemu získavaniu, uskladňovaniu a využívaniu energie.

Hovoril tiež o tom, ktorými smermi by sa vývoj materiálovej vedy mohol uberať, aby pomohla v budúcnosti zabezpečiť vysokú a trvale udržateľnú energetickú účinnosť technologických procesov. V blízkej budúcnosti už našťastie budú musieť mať všetky výrobky trvale udržateľný dizajn.

Je nevyhnutné čo najskôr zabrániť tomu, aby napríklad plastový odpad odplavovali rieky a nakoniec skončil na dne oceánov. Ani súčasný spôsob ukladania rádioaktívneho vyhoretého jadrového odpadu do hlbinných úložísk nie je z hľadiska trvalej udržateľnosti akceptovateľný.

Na Slovensku sa jadrový odpad ešte stále ukladá do úložiska, ktoré dlhodobým a trvalým riešením nie je. Napriek tomu, že žiadne hlbinné úložisko u nás nevzniklo, by sa mohlo zdať, že jadrová energetika je dostatočne efektívnym a možno aj „ekologickým“ spôsobom premeny tepla získaného horením jadrového paliva na elektrickú energiu, no pravý opak je pravdou.

V závere prednášky predstavil vynález týkajúci sa využitia výmenníkov tepla z penového hliníka pri sezónnom uskladňovaní energie. S tým súvisí technické riešenie umožňujúce syntetizovať prášky, do ktorých sa spätne môže uskladňovať vodík alebo metán.

Videozáznam z podujatia je zverejnený aj na našom YouTube.

Dr. Ing. Jaroslav Jerz je fyzikálny metalurg, vedecký pracovník Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. Počas doktorandského štúdia na Technickej univerzite vo Viedni vyvinul práškovo-metalurgickú technológiu výroby penového hliníka, ktorá sa úspešne podarila využiť pri veľkosériovej výrobe rôznych súčiastok predovšetkým v automobilovom priemysle.

V súčasnosti sa venuje najmä vývoju výmenníkov tepla z penového hliníka, vhodných pre ich uplatnenie v stavebníctve.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Diskutuje sa v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy sa vyberajú podľa aktuálnosti. Podujatie trvá zhruba 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky