Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Antropocén a environmentálna filozofia

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku filozofa Richarda Sťahela v novembrovej Vedeckej cukrárni? Prinášame vám z nej videozáznam.

Koncept antropocénu vychádza z poznania rozsahu vplyvu ľudstva na geologické, evolučné a klimatické procesy planetárneho systému. Vznikol síce v geológii a vo vedách o Zemi, avšak Richard Sťahel priblížil jeho osobitný význam pre environmentálnu filozofiu.

Takéto nazeranie na antropocén v posledných dvoch desaťročiach podnietilo veľmi širokú paletu filozofických výskumov. Environmentálna filozofia od svojho vzniku v 60. rokoch minulého storočia poukazuje na dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia, predovšetkým však na vplyv toho, ako človek chápe sám seba a prírodu na devastáciu environmentálnych predpokladov existencie civilizácie i človeka ako živočíšneho druhu.

Z tohto chápania totiž plynie aj vnímanie prírody ako zásobárne zdrojov pre napĺňanie všetkých ľudských snov a ambícií na jednej strane a na strane druhej ako skládky, na ktorú môže človek ukladať akýkoľvek odpad. Koncept antropocénu potvrdil mnohé z predpokladov environmentálnej filozofie a zároveň ukázal, že ignorovanie závislosti človeka od stavu planetárneho systému už reálne ohrozuje samotné prežitie ľudstva.

Pravidelná popularizačno-vedecká prednáška z cyklu Vedecká cukráreň, ktorú organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), sa vzhľadom na súčasnú pandémiu konala bez účasti verejnosti a jej záznam je zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom:

Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., je filozof a vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež na filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov. Osobitnú pozornosť venuje filozofickým aspektom konceptov antropocénu, ekologickej civilizácie a environmentálnej demokracie. Okrem množstva vedeckých článkov a štúdií je autorom monografie Pojem krízy v environmentálnom myslení (Bratislava: Iris, 2019) a spoluautorom vedeckých monografií Environmentální devastace a sociální destrukce (Praha: Filosofia, 2016) a Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku (Bratislava: Iris, 2015).

Čo je Vedecká cukráreň?
Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky