Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku

VEDA NA DOSAH

V roku 2018 sme si pripomenuli 80. výročie založenia inštitúcie Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré zohráva nemalú úlohu v spoločnosti v oblasti podporných služieb a propagácii technického vzdelávania na Slovensku.

Bohatá história kvalitného technického vzdelávania sa datuje od čias Márie Terézie a založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Na jej odkaze a tradíciách funguje dnes technické vzdelávanie v celej šírke spektra vedných aj priemyselných odvetví. Na Slovensku máme viacero technických univerzít, ktoré vo svojich programoch ponúkajú technické odbory. Úroveň ich moderného vzdelávania oceňujú v praxi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kvalita absolventov je porovnateľná s podobnými univerzitami v zahraničí.

Kto je Marián Peciar

Profesor Marián Peciar je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011. Roky predtým pôsobil v pozícii vedúceho Katedry chemických strojov a zariadení SjF STU v Bratislave, Ústavu procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave a bol aj prodekanom pre rozvoj a ekonomické činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Popri práci vysokoškolského pedagóga sa venuje tiež výskumu, a to konkrétne v oblasti spracovania práškových a granulovaných materiálov, konštrukcie a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný́ priemysel. Okrem iného sa zaoberá aj štúdiom a vývojom špeciálnych technológií spracovania nebezpečných materiálov a odpadov i technológií ochrany životného prostredia. Od roku 2016 je členom Platformy inteligentného priemyslu MH SR.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky