Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Budovy s takmer nulovou potrebou energie

VEDA NA DOSAH

Podľa smernice EÚ z roku 2010 by mala byť do roku 2021 výstavba budov s takmer nulovou potrebou energie realitou už aj u nás. Malo by ísť o spotrebu tepelnej a elektrickej energie, ktorá bude približne desaťkrát nižšia ako je priemerná spotreba existujúceho, takmer štyridsaťročného stavebného fondu bez obnovy v súčasnosti.

Náš hosť objasnil, čo to bude v praxi znamenať. Hovoril o tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, ako sú obvodová, strešná a podlahová konštrukcia. Rozprával aj o účinnosti technických systémov, ktoré tvoria systém vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie, chladenia i osvetlenia. Všetko uvedené by malo spolu zabezpečiť budovám spĺňanie požiadavky energetickej triedy A0.

Podľa prof. Petráša ide o mimoriadne závažný krok, ktorý súvisí s návrhom, projektovaním, realizáciou a prevádzkou budov. Bude si vyžadovať súčinnosť viacerých profesií počnúc architektmi a končiac energetickými manažérmi. Nakoľko je EÚ ešte stále totálne závislá od importu fosílnych palív a budovy sú ich najväčším spotrebiteľom, podľa neho niet inej cesty. Jedinou cestou je minimalizácia energetickej náročnosti, ktorá by mala byť úplne v súlade s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

Kto je Dušan Petráš

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING pôsobí ako vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a súčasne je prezidentom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Jeho profesijné zameranie je orientované na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov a tvorbu zdravého vnútorného prostredia v nich, čo sa dá docieliť správnym návrhom tak stavebnej časti, ako aj technických systémov využívajúcich hlavne obnoviteľné zdroje energie.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky