Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová aplikácia českých vedcov odhalí nebezpečné miesta na cestách

VEDA NA DOSAH

Softvér vyvinuli na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Veria, že zníži nehodovosť.

Nová aplikácia českých vedcov pomôže prijať opatrenia na zníženie nehodovosti. Zdroj: iStockphoto.com

Nová aplikácia českých vedcov pomôže prijať opatrenia na zníženie nehodovosti. Zdroj: iStockphoto.com

Vedci z Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne vyvinuli softvér, ktorý dokáže nájsť miesta častých vážnych dopravných nehôd. Chcú tak uľahčiť prácu policajtom, ktorí môžu prostredníctvom aplikácie problematické úseky ľahšie identifikovať a presnejšie zacielia potrebné opatrenia.

Unikátne softvérové riešenie dokáže polícii na základe analýzy dát o dopravných nehodách vytipovať potenciálne nebezpečné miesta v cestnej sieti. „Na cestách dochádza k príliš veľkému počtu nehôd na to, aby ich bolo možné analyzovať iba obyčajným okom, a tento problém pomáhame dopravnej polícii riešiť. Naša aplikácia vyhľadáva zhluky závažných nehôd, ktoré signalizujú, že ide o potenciálne nebezpečné miesto. Pomáhame teda českej polícii využiť dáta, ktoré získava pri štandardnom vyšetrovaní dopravných nehôd,“ približuje hlavný autor aplikácie Michal Kvasnička.

Aplikácia však podľa jeho slov nenahradí expertné znalosti policajtov. „Predstavte si, že na určitom mieste nájde zhluk vážnych dopravných nehôd. Policajný analytik si dokáže napríklad vyhľadať, že sa nehody stali z dôvodu rekonštrukcie cesty, o ktorej vie, že je už ukončená. V takom prípade môže tieto nehody ignorovať. Pokiaľ však nájde rizikový zhluk nehôd, ktorý nemá takú jasnú príčinu, môže jednotlivé nehody hlbšie analyzovať a dopátrať sa k ich príčine. Následne môže na danom mieste navrhnúť opatrenia na zníženie rizika. Naša aplikácia môže byť teda užitočným pomocníkom, i keď expertné znalosti policajných analytikov sú stále nezastupiteľné,“ uznáva Kvasnička.

Aplikácia teda funguje predovšetkým ako zdroj varovania, ktorý policajti spoja s vlastnou expertnou znalosťou danej lokality, údajmi o objeme dopravných prúdov, prebiehajúcich cestných prácach a podobne. Prepojenie informačných zdrojov im umožní zavádzať na najnebezpečnejších úsekoch českých ciest rýchle a efektívne opatrenia.

Jedinečná v troch ohľadoch

V porovnaní s predchádzajúcimi riešeniami je nový softvér jedinečný v troch ohľadoch. Po prvé analyzuje kompletne celú cestnú sieť v Českej republike, takže dokáže identifikovať potenciálne nebezpečné miesta nielen na neprerušovaných úsekoch ciest, ale aj na križovatkách.

Druhou výhodou aplikácie je podľa vývojárov možnosť rozlíšiť dopravné nehody na základe závažnosti. Bez toho by sa mohli ako veľmi nebezpečné javiť napríklad parkoviská, kde však dochádza k omnoho menej závažným nehodám.

A po tretie, systém v porovnaní s inými programami nehľadá miesta, kde sú nehody nečakané, ale kde sú, naopak, vysoko pravdepodobné.

„Náš softvér je unikátny tým, že využíva nové vedecké poznatky z oblasti štatistickej identifikácie, vďaka ktorým dokáže miesta so zvýšeným množstvom dopravných nehôd ľahko nájsť. Súčasne pracuje s reálnymi dátami z celej dopravnej siete Českej republiky, ktoré má Polícia ČR k dispozícii,“ ozrejmil Jozef Montag z Karlovej univerzity, člen vedeckého tímu, ktorý aplikáciu zostrojil.

Softvér je aktuálne prístupný úplne každému. Jeho vynálezcovia veria, že sprístupnenie aplikácie umožní vývoj podobných nástrojov aj v iných krajinách a dátových oblastiach.

Ukážkovú verziu aplikácie si môžete pozrieť na podstránke Masarykovej univerzity v Brne.

Zdroj: TS MUNI

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky