Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Automobily, motory, výroba – Slovensko je automobilová veľmoc

VEDA NA DOSAH

Automobily, motory, výroba

Slovensko je krajina výroby automobilov a tento fakt rezonuje aj v dokumentárnom filme s názvom Automobily, motory, výroba v rámci cyklu Spektrum vedy, ktorý predstavuje prácu a úspechy slovenských vedcov.

Sme automobilová veľmoc, konštatuje sa v úvode filmu. V roku 2015 padol na Slovensku historický rekord v počte vyrobených áut. Spoločnosti Volkswagen, Kia a PSA Peugeot Citroën po prvých krát spolu vyprodukovali viac ako 1 milión áut. V prepočte na tisíc obyvateľov z domácich závodov vyšlo až 184 áut, čím si Slovensko upevnilo historicky prvé miesto na svete.

Pohľad do histórie

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.Keď konštruktéri skonštruovali prvé vozidlo výhodnejšie pre montáž, začína v dokumente svoje rozprávanie expert pre automobilový priemysel doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., a technológie zvládli montáž z rôznych materiálov do jedného celku, ktorému už v roku 1910 hovorili, že to je automobil, prejavilo sa to v prudko stúpajúcom počte vyrobených áut. „V roku 1920 to už bol prvý milión automobilov, ktorý sme vedeli za jeden rok vyrobiť. Okolo druhej svetovej vojny, keď sme už vedeli spracovať viacej materiálov a ich kombinácií, dokázali sme vyrobiť 5-krát viac automobilov. Okolo roku 2000, o sto rokov, sa zvýšila výroba na 80 miliónov áut,“ hovorí uznávaný pedagóg.

Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. ďalej názorne ukazuje krivku produkcie automobilov, ktorá je podľa neho zdanlivo priamočiara, ale má niektoré spomalenia a zrýchlenia. „Dnes môžeme povedať, že za tri dni sme schopní vyrobiť toľko áut, ako celé ľudstvo vyrobilo v roku 1920,“ porovnáva.

Prvenstvo má Slovensko

Čo je ale podľa neho na tom slovenskom milióne áut najzaujímavejšie? „V porovnaní s celým svetom vyrábame najviac automobilov na tisíc obyvateľov,“ uviedol Ján Lešinský, ktorý ako docent na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2003 zastáva post mimoriadneho profesora.

Je tiež spoluautorom a akademickým riaditeľom spoločného študijného programu STU Bratislava a Technickej univerzity Viedeň Professional MBA Automotive Industry. V novembri 2014 získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku za rok 2014 v kategórii „Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – technické vedy“.

 © CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 

Vývoj pokročil

Historická sonda po výrobe automobilov pokračuje ďalej. Prvé vozidlá boli poháňané parou. Francúzsky vojak Nicolas Cugnot v roku 1769 zostrojil parný voz na ťahanie vozidla s kanónom – kabrio. Pohyboval sa približne rýchlosťou 5 km za hodinu a musel každých 10 minút zastaviť, aby sa vyrobila nová para. V roku 1859 vynálezca Étienne Lenoir zdokonalil nový, ľahší typ motora, kde sa palivo v podobe uhoľného plynu spaľovalo vo valci, namiesto spaľovania uhlia mimo parného kotla. Tomuto procesu sa hovorí vnútorné spaľovanie, vysvetľuje dokumentárny film všetkým záujemcom o počiatky automobilov. Neskôr Nicholas Otto vynašiel štvortaktný cyklus, čím umožnil vznik výkonnejších motorov.

Prvé vozidlá boli poháňané parou Doba pokročila, dnes plynulo prebieha veľkovýroba áut na Slovensku.

 

Ako ďalej pokračuje doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., s vývojom doby prišli na scénu Benz a Ford – začali sa vyrábať automobilyna komerčnej úrovni, ktoré už mali štyri kolesá. „V Európe pôsobila napríklad aj spoločnosť Citroën so svojím zeleným autom pre zdravotnú službu. Začala sa postupne vylepšovať výroba, deľba práce. Bola to skutočne dlhá cesta k dnešným super autám, určeným pre obrovské kvantum zákazníkov.“

Druhá strana mince

V dnešnej dobe je nevyhnutné sa už pozerať na výrobu automobilov aj z druhého pohľadu. Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. v dokumentárnom filme hovorí, že je veľmi potrebné zoberať sa momentálne tým, ako presvedčiť obyvateľstvo planéty, aby využívali autá, ktoré umožnia jazdiť aj iným. „Ako vyrábať menšie autá, s menšou spotrebou hmoty na výrobu auta, ľahšie aj o 200 – 300 kg a stále môže byť ešte ľahšie, a to pri úplnom komforte služieb.“ Autá budúcnosti budú podľa neho mať často aj iné spôsoby pohonov.

Odborník na automobilový priemysel ďalej približuje, ako ľudstvo postupne prechádzalo od rôznych foriem pohonov áut. „Pôvodne sme vedeli využívať spaľovanie uhlia, ale tak isto aj z dreva sa vyrábali spálené plyny. V minulom storočí zas veľa áut jazdilo na deriváty alebo výrobky z ropy, ako napr. automobilový benzín alebo motorová nafta. Pre budúcnosť sa zdá najschodnejšia cesta využívanie toho, čo máme na zemeguli najviac, a to je voda.“

Na slovenských technických univerzitách je dôležité rozvíjať informácie, teda vedomosti študentov, ale tiež rozvíjať ich zručnosti a dostať do nich vôľu na realizáciu.

 

Hybridy aj čistý vodík

Vysvetľuje, že aj vodu vieme dostať do energetického cyklu. „Z vody vyrobíme vodík a pomocou neho vieme v palivových článkoch v aute chemickou reakciou vyrobiť elektroenergiu a tou poháňame eletromotor. V kombinácii so spaľovacím motorom tomu hovoríme hybridné vozidlo.“ Ako ďalšiu možnosť doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. uvádza čistý vodík, ktorý je v zmesi so vzduchom možné spaľovať priamo v takých spaľovacích motoroch, aké sa využívajú dnes. „Ale budú mať – kvôli tomu, že vodík zaberá väčší objem v sacom potrubí – menšiu možnosť nasať dostatok kyslíka zo vzduchu, a teda výkon bude povedzme len 70 percentný, čo ale úplne postačuje na plynulý a bezpečný pohyb na planéte.“

 

Ešte mnoho skutočne zaujímavých faktov sa dozviete v dokumente Automobily, motory, výroba, ktorý si môžete pozrieť aj vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, vysielaný Slovenskou televíziou, je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: filmový dokument „Automobily, motory, výroba“

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky