Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na autonómne vozidlá nie sme právne pripravení

VEDA NA DOSAH

Právnici a ďalší odborníci chcú prispieť k procesu zavádzania autonómnych vozidiel na Slovensku.

Autonómne auto jazdí na ceste v Silicon Valley. Zdroj: iStockphoto.com

Autá s technológiami, ktoré namiesto vodiča riadia, zrýchľujú, či dokonca brzdia, sa pomaly, ale isto stávajú realitou. Už ich môžeme stretnúť aj na verejných pozemných komunikáciách. Právna úprava prevádzky autonómnych vozidiel však zatiaľ chýba. Kto bude zodpovedný v prípade smrteľnej nehody, ak za vodiča jazdí systém? Aj týmito právnymi otázkami sa zaoberá právnik a odborník na kybernetickú bezpečnosť Jozef Andraško z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Téme právnych aspektov súvisiacich s autonómnymi vozidlami sa na Slovensku doteraz venovala veľmi malá alebo takmer žiadna pozornosť. To sa však už v blízkej budúcnosti môže zmeniť, keďže vozidlá riadené umelou inteligenciou sa stávajú čoraz viac realitou.

„Samozrejme, problematiku zavádzania autonómnych vozidiel nemôžeme skúmať oddelene od technických aspektov,“ hovorí Jozef Andraško z Právnickej fakulty UK. Preto na jednom z výskumov okrem právnikov spolupracovali taktiež odborníci na informačné technológie a strojníctvo zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Pomôcť by mohla Biela kniha

Právny poriadok Slovenskej republiky zatiaľ nepozná odpovede na viacero praktických otázok. Napríklad na to, či možno vôbec hovoriť o vodičovi v tradičnom slova zmysle. Potrebuje vodič vodičský preukaz v autonómnych vozidlách? Ako je upravený prístup k údajom generovaným autonómnymi vozidlami? Právnici sa preto pozreli na súčasnú právnu úpravu problematiky v oblasti správneho práva, trestného práva, kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Odborníci chcú pripraviť Bielu knihu: Regulácia autonómnych vozidiel v Európskej únii a Slovenskej republike, ktorá má ambíciu posilniť reguláciu zavádzania autonómnych vozidiel do praxe. Tá by mohla slúžiť ako podklad napríklad pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR. „Hoci vopred nevieme, či našu analýzu využijú tvorcovia zákonov, tento výstup môže výrazným spôsobom posilniť výskum v oblasti právnych aspektov zavádzania autonómnych vozidiel v Slovenskej republike. Okrem toho môže slúžiť aj pre ďalší výskum v tejto oblasti,“ hovorí Jozef Andraško.

„Je len otázkou času, kedy sa autonómne vozidlá stanú súčasťou cestnej premávky. Som presvedčený, že výskum našich právnikov a ďalších odborníkov prispeje aj k procesu zavádzania autonómnych vozidiel na Slovensku,“ dodáva rektor UK Marek Števček.

Zdroj: TS UK v Bratislave
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky