Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Nové technológie pre 5G siete

VEDA NA DOSAH

Hoci sa o „nasadení“ 5. generácie (5G) mobilných sietí hovorí už niekoľko rokov a táto téma dokonca nadobudla politický rozmer, jej realizácia sa neustále odsúva. Hlavným dôvodom meškania je potreba obrovských investícií operátorov do nových infraštruktúr.

V prednáške Milan Ťapajna hovorí o tom, ako by mali nové 5G siete vyzerať. Zameriava sa najmä na problematiku vysoko-rýchlych obvodov schopných vysielať a prijímať signály s frekvenciami niekoľko desiatok GHz. Špeciálnu pozornosť venuje novej generácii mikrovlnných súčiastok (konkrétne tranzistorom) na báze nitridu gália – GaN (tento materiál sa využíva aj na výrobu bielych LED). Odborník tiež ozrejmuje, ako GaN tranzistory fungujú, čím sú výnimočné a aké moderné technológie sú použité na ich výrobu.

Kto je Milan Ťapajna

Ing. Milan Ťapajna, PhD. pôsobí na Elektrotechnickom ústave SAV ako zástupca riaditeľa. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium elektrických vlastností a spoľahlivosti nových elektronických súčiastok na báze GaN polovodičov vzhľadom na ich využitie vo vysokofrekvenčnej a výkonovej elektronike.

Čo je Veda v Centre

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. 

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky