Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košičania píšu ministerke Veronike Remišovej

Galina Lišháková

Konzorcium Košického klastra nového priemyslu v otvorenom liste ministerke deklaruje svoj záujem o inštaláciu superpočítača.

Vizualizácia_Košického klastra nového priemyslu_v skratke CNIC_Zdroj_UPJŠ

Vizualizácia Košického klastra nového priemyslu. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Košický klaster nového priemyslu, v angličtine Cassovia New Industry Cluster (CNIC), je združenie právnických osôb z verejného a zo súkromného sektora. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť nové centrum priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko.

V otvorenom liste Veronike Remišovej, podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prejavujú predstavitelia CNIC výrazný záujem o inštaláciu technológie superpočítača v meste Košice.

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC, vysvetlil, že Košičania vďaka tomuto klastru budú mať k dispozícii relevantné personálne a technologické podmienky na plnohodnotnú prevádzku technológie posúvajúcej konkurencieschopnosť regiónu na úroveň západnej Európy.

Superpočítač by rozvoju východu Slovenska pomohol

„Superpočítač dopomôže k spracovaniu veľkého množstva dát v reálnom čase, čím podporí vznik nových foriem priemyslu a urýchli adaptáciu regionálnej ekonomiky na štvrtú priemyselnú revolúciu,“ povedal Pavol Miškovský. Formou otvoreného listu chcú podľa jeho slov ministerku Veroniku Remišovú informovať o už existujúcich vhodných podmienkach a zhode naprieč spektrom členov a partnerov CNIC.

„O umiestnení  výkonu superpočítača sa rozhodne v otvorenej súťaži. Otvoreným listom deklarujeme svoj významný záujem a pripravenosť uchádzať sa o túto investíciu. Pevne veríme, že tento prejav nášho spoločného záujmu podpredsedníčka vlády SR a ministerka Veronika Remišová prijme pozitívne,“ dodal  predseda predstavenstva CNIC.

Inšpirovali ich podobné projekty v zahraničí

Podľa slov Pavla Sováka, rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, z nášho rozhovoru Pavol Sovák: Košice sa môžu stať mestom vedy Košičania na podobe CNIC pracovali štyri roky.

Inšpirovali ich podobné projekty v zahraničí, napríklad v Tel Avive či vo Fínsku, v Estónsku a Slovinsku a pri jeho projektovaní spolupracovali s expertmi z Joint Research Centre v Bruseli a posúdili ho už v DG REGIO – Directorate-General for Regional and Urban Policy (útvar Komisie zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku EÚ, pozn. red.).

CNIC je postavený na úzkej spolupráci partnerov, ktorými sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ústavy Slovenskej akadémie vied (Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Cassovia Discovery Park (združenie partnerov súkromného high-tech priemyslu), mesto Košice a Košický samosprávny kraj.

CNIC má dnes vybudované relevantné technologické a personálne kapacity potrebné na obsluhu a plnohodnotné využívanie superpočítača, ktorý by pomohol rozvoju mesta Košice a celého východoslovenského regiónu.

Otvorený list členov konzorcia Košický klaster nového priemyslu adresovaný podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci link: Otvorený list CNIC.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky