Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Alena Kozáková: Som rada, že sa na svojich kolegov môžem spoľahnúť

Galina Lišháková

Výskumníčka vedie kolektív, ktorý získal Cenu za vedu a techniku 2022 za podnikateľský sektor v kategórii Vedecko-technický tím roka.

Vedecko-technický tím pod vedením Ing. Aleny Kozákovej, VUKI. Zľava doprava Ing. Tomáš Dérer, PhD., Ing. Alena Kozáková, Ing. Zuzana Filová, Ing. Miroslav Ďuračka Zdroj: Archív AK

Vedecko-technický tím pod vedením Ing. Aleny Kozákovej, VUKI. Grafika: CVTI SR

Výskumníčka Alena Kozáková šéfuje tímu vo VUKI, výrobno-obchodnej firme v oblasti produkcie štandardného a špeciálneho sortimentu káblov, elektroizolačných lakov, živíc a vodičov pre vinutia. Jeho súčasťou sú inžinieri Tomáš Dérer, Zuzana Filová, Miroslav Ďuračka a Michal Šištík. Na tohtoročnom Týždni vedy a techniky kolektív pod jej vedením získal v rámci Ceny za vedu a techniku 2022 ocenenie v kategórii Vedecko-technický tím roka za výskum a vývoj elektroizolačných živíc a polyuretánových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel.

V rozhovore pre portál Veda na dosah vedkyňa približuje účel práce svojho tímu, rozpráva o tom, čo ju na nej baví, kedy má najlepšie nápady a ako relaxuje.

Keď si čitateľ otvorí stránku VUKI, v ktorom váš tím pôsobí, uvidí fotografie káblov, drôtov, kovových pružín. Pracujete v oblasti, ktorú by sme podľa starých rodových stereotypov mohli označiť za výsostne mužskú. Uvažovali ste o nej tak niekedy? Čo vás na vašej práci baví a ako ju vnímate?

Prvotný vývoj a výskum živice je najmä o práci v laboratóriu a potom nasledujú poloprevádzkové testy na statoroch a rotoroch. Aby ste zistili, či celá tá kombinácia vinutia a izolačných materiálov, vývodových vodičov funguje ako systém, musíte to otestovať priamo v prevádzke u klienta. Tu už by sa mohlo uvažovať, že je to výsostne mužská záležitosť, ale aj toto ma na mojej práci baví, že to môžem vyvrátiť. A ak naozaj funguje to, čo ste vyvíjali a testovali dva-tri roky, a zákazník reálne používa vo svojej výrobe váš impregnant, vtedy si môžete spokojne povedať, že je to dobre vykonaná práca, a s chuťou sa môžete pustiť do ďalšej výzvy.

Sme neštandardný vedecký tím, keďže z podstatnej časti sa zameriavame na aplikovaný výskum.

I keď mužsko-ženský princíp je v každom z nás, pričom jeho zložky sú namiešané v rozličných pomeroch, ešte pri tých rodových stereotypoch zostanem, pretože jednu polovicu vášho tímu tvoria muži a druhú  ženy.  Riešite niekedy, vážne či s úsmevom, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše? Ako sa vám spolu v tomto zoskupení pracuje?

Trošku to spresním: v tíme sme momentálne dve ženy a jedna kolegyňa je na rodičovskej dovolenke. Okrem toho celej divízii lakov a živíc šéfuje žena, zvyšok sú páni. Neviem, či preto, lebo ženy majú lepšie organizačné schopnosti. Každý vidíme úlohy z rôznych pohľadov a ja som rada, že sa na svojich kolegov môžem spoľahnúť, že niečo vymyslíme a nájdeme to správne riešenie.

Vedecko-technický tím pod vedením Ing. Aleny Kozákovej, VUKI. Zľava doprava Ing. Miroslav Ďuračka, Ing. Alena Kozáková, Ing. Zuzana Filová. Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Vedecko-technický tím pod vedením Ing. Aleny Kozákovej, VUKI. Zľava: Ing. Miroslav Ďuračka, Ing. Alena Kozáková, Ing. Zuzana Filová. Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Váš tím sa venuje výskumu a vývoju elektroizolačných živíc a polyuretánových zalievacích hmôt pre špičkových producentov motorov a transformátorov. Ako by ste laikovi vysvetlili, čo je úlohou týchto produktov? Rozumiem správne, že zvyšujú trvácnosť súčiastok v elektrotechnickom priemysle?

Potreba a účel elektroizolačných živíc vyplýva z konštrukcie elektrických strojov. Tieto stroje obsahujú vinutie, najčastejšie z medených drôtov, ktoré je umiestnené v drážkach rotora alebo statora (čo sú točivé stroje) alebo na jadre transformátora. Vinutie prirodzene obsahuje vzduchové medzery a väčšie dutiny. Keďže vinutie je pri práci stroja trvalo mechanicky namáhané, treba čo najpevnejšie mechanicky spojiť vodiče navzájom a celé vinutie s oceľovým zväzkom. Popri mechanickej funkcii má impregnant chrániť vinutie pred vonkajšími vplyvmi, zabezpečovať odvod tepla do oceľových častí stroja a plní aj úlohu sekundárnej elektrickej izolácie. Takže áno, elektroizolačné živice prispievajú k správnemu a dlhodobému fungovaniu elektrických strojov.

Hľadáme aj možnosti náhrady základných surovín z neobnoviteľných zdrojov za suroviny z obnoviteľných zdrojov.

Dnes, keď zápasíme s klimatickou krízou, sa hádam vo všetkých vedných odboroch hľadajú ekologickejšie riešenia. Ako sa to prejavuje vo vašom výskume a vývoji?

Tak ako je klimatická kríza komplexný jav, ani riešenia nie sú jednoduché a, bohužiaľ, ani rýchle. Chemická výroba, ktorá, ako v našom prípade, pozostáva zo syntézy živíc od základných surovín až po finálny produkt, je energeticky náročná. Preto hľadáme možnosti, ako energetickú náročnosť znižovať. Do toho patrí optimalizácia procesov, tvorba nových receptúr alebo inovácia pôvodných. Hľadáme aj možnosti náhrady základných surovín z neobnoviteľných zdrojov za suroviny z obnoviteľných zdrojov.

Váš tím získal ocenenie za mimoriadne výsledky v oblasti vedy a techniky. Kto z tejto sféry inšpiruje vás?

Sme neštandardný vedecký tím, keďže z podstatnej časti sa zameriavame na aplikovaný výskum. Takže skôr ma inšpirovali, respektíve svoje vedomosti mi odovzdávali, starší kolegovia, ktorí celý svoj profesionálny život venovali výskumu lakov, živíc a polyuretánových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel, a odborníci z praxe.

Najlepšie nápady prichádzajú hneď, ako vstanem z postele.

Čo pre váš tím toto ocenenie znamená? Môže byť prínosom pre vašu ďalšiu prácu?

Najmä chuť pokračovať v práci a dobrý pocit.

Žijete vedou natoľko, že na ňu myslíte aj v súkromí? Máte záľuby, pri ktorých sa od nej viete odreagovať?

Najlepšie nápady prichádzajú hneď, ako vstanem z postele, pri ranných rituáloch a vtedy, keď premýšľam a v duchu si organizujem pracovný deň. Odreagujem sa pri dobrej knihe a, neuveríte, posledných pár týždňov som zistila, že aj háčkovanie je dobrá činnosť, pri ktorej zabudnete na prácu, ale aj na súkromné patálie.

Nastali vo vašej kariére nejaké neočakávané okolnosti, ktoré ju mimoriadne pozitívne ovplyvnili? Ak by ste mali prirovnať doterajšiu kariéru k ceste, ako by ste ju opísali? Bola priamočiara, kľukatá, boli na nej prekážky, zvraty či príjemné náhody? Môžete priblížiť, ktoré udalosti na tejto ceste boli pre vás najdôležitejšie a ako ste ich prežívali?

Príjemný a pozitívny zvrat v mojom profesijnom živote nastal vtedy, keď ma spolužiačka z vysokej školy oslovila s ponukou pracovať vo VUKI ako súčasť výskumného tímu elektrotechnických lakov a živíc. Nevedela som, do čoho idem, predtým som pracovala v úplne inej oblasti zameranej na životné prostredie. Tá cesta bola skôr priamočiara a urobila som dobre, vo VUKI som už desať rokov.

O tíme Ing. Aleny Kozákovej

Výskum vo VUKI a.s. má 70-ročnú tradíciu. Súčasný výskumný tím sa zameriava na riešenie výskumno-vývojových projektov v oblasti materiálov, elektroizolačné laky a živice pre elektrotechnický priemysel a ich aplikáciu, výskum ich spracovania a testovania. Špecializuje sa na syntézu polyesterových živíc a ich modifikáciu, na návrhy riešení aplikácie impregnačných roztokov a disperzií. Rieši problematiku polyuretánových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel a oblasť e-mobility.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky