Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

COINTT 2023 upriamil pozornosť na biele miesta v inováciách a v transfere technológií a ocenil inovácie a inovátorov

VEDA NA DOSAH

Konferencia COINTT 2023 vyvrcholila slávnostným večerom, kde získali ocenenie inovátori, inovácie a počin v oblasti transferu technológií.

Počas slávnostného večera 11. ročníka konferencie COINTT 2023 boli ocenení najlepší inovátori, inovácie a počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií. Víťazi boli ocenení v troch kategóriách: Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií. Autor: COINTT 2023

Počas slávnostného večera konferencie COINTT 2023 získali ocenenie najlepší inovátori, najlepšie inovácie a najlepší počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií. Víťazi boli ocenení v troch kategóriách: Inovácia (foto vľavo dole), Inovátor/Inovátorka (foto vpravo) a Počin v oblasti transferu technológií (foto vľavo hore). Autor: COINTT 2023

V poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie na tému transferu technológií na Slovensku COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2023 sa konal 24. a 25. októbra 2023. Prestížne podujatie každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Jeho súčasťou bol aj slávnostný večer, počas ktorého získali ocenenie najlepší inovátori, najlepšie inovácie a najlepší počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií.

Konferencia s medzinárodnou účasťou

Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou aj tento rok poskytlo príležitosť na diskusiu a výmenu informácií medzi vedeckou a podnikateľskou sférou. COINTT 2023 ponúkol hosťom  z radov vedeckovýskumných pracovníkov, akademikov, podnikateľov či zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií naozaj bohatý program. Na dvoch pódiách sa počas dvoch dní vystriedalo 51 vystupujúcich z domova i zo zahraničia so zaujímavými prezentáciami a s panelovými diskusiami.

Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT sa zameral na biele miesta v inováciách a transfere technológií na Slovensku. Ide o významné témy, o ktorých je dôležité diskutovať, aby sa na Slovensku neustále zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

Spoznali sme aj mená víťazov jedenásteho ročníka súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023, ktorí si ocenenie prevzali počas slávnostného večera, a tak sa pripojili k 27 oceneným z predchádzajúcich ročníkov.

Z nominácií v troch kategóriách (Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií), ktoré od 1. apríla do 31. augusta 2023 zasielali zástupcovia slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií, vybrala odborná výberová komisia troch víťazov.

Kategória Inovácia

V kategórii Inovácia si ocenenie z rúk Michala Kardoša, výkonného riaditeľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, prevzali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorí zastupovali kolektív pôvodcov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Víťaznou sa stala inovácia, ktorou bolo zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc.

Víťazi kategórie Inovácia: prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. (v strede) a doc. MUDr. Pavol Török, CSc. (vľavo) z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Víťazmi kategórie Inovácia sa stali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., (v strede) a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., (vľavo) z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Sošku im odovzdal Michal Kardoš, výkonný riaditeľ Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku. Autor: COINTT 2023

Kategória Inovátor/Inovátorka

Víťazkou v kategórii Inovátor/Inovátorka sa stala Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa venuje výskumu analýzy palív a redukcie emisií predovšetkým tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla. Sošku, ktorá je dielom talentovaných dizajnérov z MEJD studio, jej spolu s diplomom odovzdal Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Víťazka kategórie Inovátor/Inovátorka: Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline a Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Víťazka kategórie Inovátor/Inovátorka Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline a Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Autor: COINTT 2023

Počin v oblasti transferu technológií

V kategórii Počin v oblasti transferu technológií zvíťazil úspešný transfer technológie pod názvom Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu. Do praxe bol realizovaný formou prevodu práv zástupcami Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a jeho Centra transferu technológií a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne. Zástupcom ocenených univerzít odovzdal sošku a diplom poradca prezidentky Slovenskej republiky Michal Novota.

Víťazi kategórie Počin v oblasti transferu technológií: zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského. Sošku výhercom odovzdal poradca prezidentky Slovenskej republiky Michal Novota (vpravo).

Víťazi kategórie Počin v oblasti transferu technológií: zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Oceneným odovzdal sošku poradca prezidentky Slovenskej republiky Michal Novota (vpravo). Autor: COINTT 2023

Spoluorganizátormi konferencie COINTT 2023 sú Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), ktoré združuje sedem verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

Záštitu nad podujatím prevzali pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom podujatia COINTT 2023 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR).

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II/Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac sa dozviete na www.opii.gov.sk.

Zdroj: TS CVTI SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky